Projekta noslēguma pasākumā pulcējās daudzas ģimenes

Vējainajā 5. decembra dienā Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā vairāku desmitu ģimeņu kuplā pulkā noritēja biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” projekta 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040  „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem” noslēguma pasākums.

Sanākušās ģimenes svinīgi uzrunāja valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne un Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, akcentējot katras ģimenes būtisko lomu novada kopējās labklājības veicināšanā. Pateicības vārdi tika veltīti arī Preiļu un Riebiņu pašvaldībām, jo tieši ar viņu finansiālo atbalstu, piešķirot līdzfinansējumu, bija iespēja aktivitātes īstenot pilnā apjomā.

Noslēguma pasākumā tika sumināti visi zīmējumu konkursa „… un ģimenē ir ienācis bērniņš!” dalībnieki, kā arī viņu pedagogi. Pasākuma dalībniekiem tapa zināmi to bērnu darbiņi, kurus konkursa vērtēšanas komisija atzina par pašiem labākajiem, lai tos iespiestu atklātnes veidā: 1. pakāpes diploms tika piešķirts Ancei Paulai Onužānei (8 gadi, Preiļu 1. pamatskolas 2.b klase), 2. pakāpes diploms – Amandai Leitānei (5 gadi, Preiļu PII „Pasaciņa, grupa „Mārītes”), 3. pakāpes diploms – Karlīnai Rudzātei (6 gadi, Preiļu PII „Pasaciņa”, grupa „Taurenīši”). Šo triju bērnu darbiņi no nākošā gada kopā ar bukletu par biedrību kā sveiciens sakarā ar mazulīša ienākšanu ģimenē nonāks pie jaunajiem vecākiem Preiļu un Riebiņu novados. Muzikāls sveiciens mazajiem dalībniekiem tika veltīts Lāsmas Prikules izpildījumā.

Tāpat pasākuma gaitā tika atklāta projekta ietvaros notikušo aušanas un keramikas darbnīcās tapušo darbu izstāde „Mūsdienīgi senais…”. Savās atziņās par radošo darbnīcu norisi, par to, kas sanāca, kas tika gaidīts, dalījās aušanas amata prasmes pasniedzēja Veronika Smane un keramikas darbnīcas vadītāja Zane Erta. Izstāde līdz 21. decembrim skatāma Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.

Pasākuma noslēgumā bija iespēja noskatīties projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu fotouzņēmumus, kas salikti fotostāstā „Tinu, tinu kamolīti!”, jo daudzās aktivitātes kā krāsaini dzīpari satinušies lielā kamolā, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās – pirmssvētku noskaņās tika veidotas māla „piparkūkas” Zanes Ertas vadībā un nedaudz citādi eglīšu rotājumi pompje mašē tehnikā Lolitas Šmukstes vadībā.

Biedrības vārdā pateicamies ikvienam, kas atbalstīja projekta īstenošanu! Aicinām arī turpmāk būt aktīviem biedrības piedāvāto aktivitāšu apmeklētājiem un iesaistīties biedrības darbā, jo kopā mēs varam paveikt lielas lietas!

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 222,21 EUR, maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 19 999,99 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, no kurām 95% tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Biedrības līdzfinansējums ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 2222,22 EUR, kuru veido Preiļu un Riebiņu novada domes piešķirtais finansējums, kā arī biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

 Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.