Noslēgusies pirmā „Puķuzirņa” organizētā nometne ģimenēm ar bērniem

Lai arī vasaras mēnešus drīz nomainīs skolas gaitas, augusts ir piemērots laiks, lai vēl mirkli būtu kopā un smeltos mieru nākamajam mācību un darba cēlienam. Ar līdzīgu vadmotīvu – aktīvi un radoši pavadīt brīvo laiku visai ģimenei kopā, biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” organizē nometnes ģimenēm ar bērniem atpūtas bāzē „Zolva”. Pirmā no tām norisinājās no 7. līdz 9.augustam, kurā pulcējās vairākas ģimenes ar dažāda vecuma bērniem (jaunākajam bija vien nedaudz vairāk kā gads), lai aktīvi pavadītu trīs saulainas un piepildītas dienas pieredzējušu nometnes vadītāju un profesionālu piesaistīto speciālistu vadībā.

Lasīt vairāk

Piesakies Ģimenes nometnēm!!!

Vasara ir īstais laiks, lai gūtu jaunus iespaidus un pieredzi. Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” sadarbībā ar Preiļu novada domi sniedz lielisku iespēju vecākiem ar bērniem pavadīt interesanti un aizraujoši laiku kopā, stiprinot ģimenes savstarpējās attiecības.

Aicinām Preiļu novada daudzbērnu ģimenes piedalīties bezmaksas nometnēs – “MANA AKTĪVĀ ĢIMENE” no 07.08.2020 līdz 09.08.2020 un “MANA RADOŠĀ ĢIMENE” no 21.08.2020 līdz 23.08.2020. Nometņu galvenais mērķis ir veicinātu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, stiprināt patriotiskās jūtas ģimenē, ģimenes vērtību apzināšanu un to uzturēšanu caur kopīgām aktivitātēm. Nometnes notiks atpūtas bāze “Zolva”.

Lasīt vairāk

Akcijā “Paēdušai Latvijai” savākts krietns daudzums pārtikas paku Preiļu un Riebiņu novadu ģimenēm

Aizvadītajā sestdienā, 6.aprīlī, biedrības “Puķuzirnis” brīvprātīgie – Sanita un Kristīne Loginovas, kā arī ilgstošs akcijas dalībnieks, kas nodrošina paku transportēšanu uz Preiļiem – Jānis Gavars, Daugavpils RIMI aicināja ziedot pārtikas produktus ar ilgstošu uzglabāšanas termiņu, kas, kā ierasts, tālāk nokļūs pie ģimenēm ar bērniem, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 300 euro mēnesī. Akcijas laikā savāktas 110 pakas, kuras gan tuvākajā laikā tiks sakomplektētas, iekļaujot produktus no dažādām pārtikas grupām.

Lai palīdzība būtu operatīvāka, jau kopš februāra pakas saņemt var Preiļu novada Labklājības pārvaldē. Ne reti tieši sociālie darbinieki informē ģimenes par iespēju saņemt pakas, ja pašvaldības palīdzība nav iespējama. Atgādinām, ka, atšķirībā no sociālajiem dienestiem, biedrība vērtē tikai ģimenes ienākumus, neizskatot tai piederošos īpašumus u.c. kritērijus, kas noteikti dažādos normatīvajos aktos. Par iespēju pakas izvietot Labklājības pārvaldē biedrības vārdā pateicamies tās direktoram Laurim Pastaram.

Tuvākā iespēja saņemt pārtikas paku ir 10.aprīlī. Par turpmākajiem laikiem aicinām sekot līdzi informācijai mājas lapā, jo paku izsniegšanu nodrošina biedrības piesaistītie brīvprātīgie atkarībā no viņu iespējām.

Lai saņemtu pārtikas paku ģimenēm, kas to darīs pirmo reizi, lūgums iesniegt ienākumus apliecinošus dokumentus un aizpildīt anketu, ko iespējams saņemt, ierodoties klātienē pie brīvprātīgā biedrības pārstāvja noteiktajā paku izsniegšanas dienā.

Preiļos ģimenēm draudzīgu vietu kļūst vairāk – pieejama silto smilšu iekārta

Aizvadītā gada 28.decembrī biedrībā „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” tika svinīgi prezentēta „Silto smilšu iekārta”, kas, tāpat kā interaktīvais galds, iegādāti projekta „Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai” (Projekts nr.:17-03-AL21-A019.2206-000002) ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Lasīt vairāk