Akcijā “Paēdušai Latvijai” savākts krietns daudzums pārtikas paku Preiļu un Riebiņu novadu ģimenēm

Aizvadītajā sestdienā, 6.aprīlī, biedrības “Puķuzirnis” brīvprātīgie – Sanita un Kristīne Loginovas, kā arī ilgstošs akcijas dalībnieks, kas nodrošina paku transportēšanu uz Preiļiem – Jānis Gavars, Daugavpils RIMI aicināja ziedot pārtikas produktus ar ilgstošu uzglabāšanas termiņu, kas, kā ierasts, tālāk nokļūs pie ģimenēm ar bērniem, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 300 euro mēnesī. Akcijas laikā savāktas 110 pakas, kuras gan tuvākajā laikā tiks sakomplektētas, iekļaujot produktus no dažādām pārtikas grupām.

Lai palīdzība būtu operatīvāka, jau kopš februāra pakas saņemt var Preiļu novada Labklājības pārvaldē. Ne reti tieši sociālie darbinieki informē ģimenes par iespēju saņemt pakas, ja pašvaldības palīdzība nav iespējama. Atgādinām, ka, atšķirībā no sociālajiem dienestiem, biedrība vērtē tikai ģimenes ienākumus, neizskatot tai piederošos īpašumus u.c. kritērijus, kas noteikti dažādos normatīvajos aktos. Par iespēju pakas izvietot Labklājības pārvaldē biedrības vārdā pateicamies tās direktoram Laurim Pastaram.

Tuvākā iespēja saņemt pārtikas paku ir 10.aprīlī. Par turpmākajiem laikiem aicinām sekot līdzi informācijai mājas lapā, jo paku izsniegšanu nodrošina biedrības piesaistītie brīvprātīgie atkarībā no viņu iespējām.

Lai saņemtu pārtikas paku ģimenēm, kas to darīs pirmo reizi, lūgums iesniegt ienākumus apliecinošus dokumentus un aizpildīt anketu, ko iespējams saņemt, ierodoties klātienē pie brīvprātīgā biedrības pārstāvja noteiktajā paku izsniegšanas dienā.