akcijas “Paēdušai Latvijai” pārtikas pakas var saņemt darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 Labklājības pārvaldes zālē

Turpmākos mēnešus darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 akcijas “Paēdušai Latvijai” pārtikas pakas varēs saņemt Preiļu novada Labklājības pārvaldes zālē.

Atgādinām, ka pakas iespēja saņemt tām ģimenēm ar bērniem, kurām pašvaldības sociālais dienests nav piešķīris trūcīgā vai maznodrošinātā statusu un kuras nesaņem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas pakas. Tiek vērtēti tikai ģimenes ienākumi, tāpēc, vēršoties pēc palīdzības pirmo reizi, nepieciešams iesniegt ienākumus apliecinošus dokumentus un aizpildīt iesnieguma veidlapu, kuru izsniegs biedrības pārstāvis. Vēršam uzmanību, ka ienākumu apmērs šogad palielināts līdz 300 euro uz vienu ģimenes locekli mēnesī. Pārtikas paku ģimene var saņemt reizi mēnesī.