Biedrība “Ģimeņu atbalsts centrs “Puķuzirnis”” aicina uzņēmējus piedalīties Ziemassvētku labdarības akcijā

Līdz 20. decembrim norisināsies Ziemassvētku labdarības akcija Preiļu novada trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm. Vietējie uzņēmēji ir aicināti piedalīties un sarūpēt  dāvanas bērniem. Akciju organizē Biedrība “ Puķuzirnis “.

Labdarības akcija norisināsies līdz š.g. 20.decembrim, tajā aicināts piedalīties ikviens Preiļu novada iedzīvotājs, uzņēmums, kā arī nevalstiskās  organizācijas.

Interesanti aicināti ziedot dāvanas, kas saistītas ar jaunu prasmju apgūšanu, attīstību, pasaules izzināšanu, rotaļām. Tās var būt spēles, rotaļlietas, grāmatas un citas bērniem interesējošas un praktiskas lietas.

Akcijas mērķis ir radīt prieku, pozitīvas emocijas un svētku sajūtu bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bērniem no daudzbērnu ģimenēm Preiļu novadā. Dāvanas būs iespējams sarūpēt arī pēc iepriekš veidota vēlmju saraksta, ko būs veidojuši bērni Ziemassvētku akcijas norises laikā. Sarūpētās dāvanas iespējams nogādāt “Puķuzirnis” biedrības telpās, lai tālāk nodotu attiecīgajām ģimenēm.

Lai piedalītos labdarības akcijā, interesenti aicināti sazināties ar biedrības valdes priekšsēdētāju Inesi Matisāni (E-pasts: [email protected])

Ar plašāku informāciju par labdarības akcijas norisi iespējams iepazīties biedrības tīmekļvietnē www.pukuzirnis.lv un sociālajos tīklos.

Par Biedrību “Ģimeņu atbalsts centrs “Puķuzirnis””: Biedrība dibināta 2014. gada 11.septembrī. Biedrības galvenā mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem, jaunās ģimenes, jaunās māmiņas.

Galvenie pamatdarbības virzieni: pasākumu organizēšana ģimenēm (ģimeņu saliedēšanas pasākumi, nometnes, radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, senlatviešu svētku svinēšana, ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucieni);  izglītojošie pasākumi bērniem, vecākiem, bērniem kopā ar vecākiem (Montesori istaba, mūzikas nodarbības, radošie pulciņi, kursi jaunajām māmiņām, saskarsmes kursi, semināri); infrastruktūras un aprīkojuma papildināšana bērnu un jauniešu radošai attīstībai; labdarības pasākumu organizēšana.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Loginova,

Multimediju komunikācijas studente Rīgas Stradiņa universitātē

Mob.tel. 26323987

e-pasts: [email protected]