Projekta noslēguma pasākumā pulcējās daudzas ģimenes

Vējainajā 5. decembra dienā Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā vairāku desmitu ģimeņu kuplā pulkā noritēja biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” projekta 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040  „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem” noslēguma pasākums.

Sanākušās ģimenes svinīgi uzrunāja valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne un Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, akcentējot katras ģimenes būtisko lomu novada kopējās labklājības veicināšanā. Pateicības vārdi tika veltīti arī Preiļu un Riebiņu pašvaldībām, jo tieši ar viņu finansiālo atbalstu, piešķirot līdzfinansējumu, bija iespēja aktivitātes īstenot pilnā apjomā.

Lasīt vairāk

Noslēgušās aušanas un keramikas darbnīcas jauniešiem

Saturīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, kā arī jaunu prasmju apguvei biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” projekta 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040  „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem” ietvaros jauniešiem bija iespēja apgūt aušanas amata prasmi un darbošanos ar mālu, izgatavojot funkcionālus traukus. Pēc darbīgi aizvadītiem vasaras mēnešiem aužot un cītīgi strādājot ar mālu rudens mēnešos, radošās darbnīcas nu ir noslēgušās.

Lasīt vairāk

Prāvesta Jura Zarāna vadītajās nodarbībās tiek aplūkotas līderi raksturojošās īpašības

To, ka līderis ir nevis tas, kuram pieder vara, nauda un ietekme sabiedrībā, bet tādas īpašības kā apdomība, drosme, taisnīgums, mērenība, cēlsirdība, pazemība un tikumība, kuras sevī izkopt var katrs no mums, katrā no nodarbībām akcentē Līvānu draudzes prāvests, Dr.Iur.Can. Juris Zarāns, kuras pēc vasaras pārtraukuma septembra beigās ir atsācis vadīt biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” īstenotajā projektā 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040  „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”.

Lasīt vairāk