Apmācības jauniešiem par brīvprātīgo darbu vietējā līmenī 2017. gada 3. līdz 5.marts „Rāmavas Depkina muiža”, Ķekavas novads

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jauniešus no visas Latvijas piedalīties apmācībās jauniešiem par brīvprātīgo darbu vietējā līmenī! Apmācības notiks no 2017. gada 3. līdz  5.martam viesu namā „Rāmavas Depkina muiža”, Ķekavas novadā.

 Apmācību mērķis: Veidot jauniešiem priekšstatu par savām iespējām un veicināt jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgā daba veikšanā vietējā līmenī, kā arī veidot izpratni par brīvprātīgo darbu kā iespēju mācīties, gūt darba pieredzi un sniegt ieguldījumu sabiedrības labā.

Pieteikšanās apmācībām līdz 17.februārim, aizpildot pieteikumu šeit –http://ejuz.lv/bdvietejalimeni. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2017. gada 20. februārim.

Dalībnieki: jaunieši no visas Latvijas, vecumā no 15-20 gadiem, kuriem ir neliela vai nav pieredze brīvprātīgā darba veikšanā.  Apmācības paredzētas 22 dalībniekiem.

Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji Ieva Upesleja un Gunta Kelle.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz/no apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līga Siliņa, tālr.: 26808042, e-pasts: [email protected].

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA sadarbības partneris) Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

Informāciju sagatavoja
Līga Siliņa

Nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds”

(JSPA sadarbības partneris)

tālr. 26808042

facebook.com/BalticRegionalfund

twitter.com/BRfonds

draugiem.lv/brfonds