Preiļos ģimenēm draudzīgu vietu kļūst vairāk – pieejama silto smilšu iekārta

Aizvadītā gada 28.decembrī biedrībā „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” tika svinīgi prezentēta „Silto smilšu iekārta”, kas, tāpat kā interaktīvais galds, iegādāti projekta „Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai” (Projekts nr.:17-03-AL21-A019.2206-000002) ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Svinīgo pasākumu kuplināja iekārtas patentētāja, preiliete Diāna Timofejeva un apmācību vadītāja Aija Rimša ar savām ģimenēm, kā arī Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Preiļu 1.pamatskolas direktore Nora Šņepste, biedrības „Preiļu rajona partnerība” administratīvā vadītāja Valija Vaivode, kā arī daudzi citi atbalstītāji, bez kuru līdzdalības projekta īstenošana būtu apgrūtināta. Muzikālos priekšnesumus sniedza māsas Rūta un Līga Pastares, kuras radīja burvīgu svētku noskaņu.

Preiļu 1.pamatskola nu ir kļuvusi par trešo vispārizglītojošo skolu Latvijā, kurā ir pieejams Dabas vides estētikas studijas centrālais elemets –  „Silto smilšu iekārta”, kas, radīta Latvijā, bet nu  Eiropā jau pazīstama ar reģistrētu preču zīmi WARMSANDBOXR. Turklāt darbam ar šo iekārtu jau ir pieejami trīs speciālisti ar atbilstošu sagatavotību, ko apliecina sertifikāts – Inese Matisāne, Ligita Rubīne un Sanita Loginova.

“Silto smilšu iekārta”, kas sastāv no kastes un siltumu nodrošinošas ierīces, ir izgudrojums, kas ļauj silto smilšu pieredzi izbaudīt neatkarīgi no gadalaika, kad bez piespiedu iejaukšanās, dabīgā veidā smilšu „kristāliņi” veic roku pirkstu, pēdu un visa ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju. Labvēlīgi tiek ietekmēts balsta un kustību aparāts, imūnā sistēma un citi procesi, kas veicina organisma pašregulāciju. Hiperaktīvie bērni tiek nomierināti, bet pasīvie – aktivizēti, tiek atjaunota saikne ar dabu. Tādejādi var lieliski risināt emocionāla, pedagoģiska un sadzīviska rakstura problēmas. Iekārta būs lielisks līdzeklis darbā skolu atbalsta personālam, jo iegādātais inventārs atrodas pamatskolas telpās, kuras nupat ir tikušas teicami izremontētas un priecē gan ar plašumu, gan gaišumu un siltumu. Tāpat mācību procesa dažādošanai būs pieejams interaktīvais galds, kas veidots, lai veicinātu bērnu savstarpējās sadarbošanās un problēmu risināšanas prasmes, ļaujot vienlaicīgi sešiem bērniem risināt uzdevumu, mācīties vienam no otra un kopā būt atbildīgiem par sasniegto rezultātu.

Visiem pasākuma apmeklētājiem bija iespēja klātienē sajust smilšu patīkamo vibrāciju pirkstu galos, sabērt krāsainu smilšu mandalu, vēlot izdošanos un turpmāku biedrības aktivitāšu attīstību. Patiess prieks, ka ģimenēm draudzīgu vietu Preiļu novadā kļūst vairāk! Interesenti dalībai smilšu nodarbībās aicināti sazināties ar biedrības valdes priekšsēdētāju Inesi Matisāni.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 10 366.56, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 9056.56 – publiskais finansējums EUR 8150.90 un EUR 905.65 ir Preiļu novada domes līdzfinansējums, bet EUR 1310.00 ir biedrības līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle