Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” ir īstenojusi projektu „Ziemas ekspedīcija – daudzbērnu ģimenēm”

Šī gada 26. un 27. decembrī Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” sadarbībā ar Biedrību “No rokas rokā” un Krāslavas māmiņu klubu īstenoja Kultūras ministrijas un Dienvidladgales NVO atbalsta centra finansētu projektu “Ziemas ekspedīcija – daudzbērnu ģimenēm”. Pasākumā – divu dienu nometnē piedalījās daudzbērnu ģimenes no Rēzeknes, Preiļu un Krāslavas novadiem, nometnē  piedalījās 52 dalībnieki (vecāki un bērni). Pasākuma aktivitātes norisinājās Maltas speciālās internātpamatskolas telpās un teritorijā, kur ģimenes kopā ar bērniem cepa desiņas, un pat banānus, uz ugunskura, piedalījās Pavlova kūkas gatavošanas meistarklasē, tās ietvaros bija iespēja arī pašiem pildīt, dekorēt un baudīt šo gardumu, gatavoja mandalas no dabas materiāliem, darbojās ar krāsainajām smiltīm. Vakars noslēdzās ar muzicēšanu, mīklu minēšanu un rotaļām. Pēc saldā naktsmiega, otrās dienas rīts iesākās ar rīta rosmi, dienas gaitā ģimenes piedalījās āra sporta aktivitātēs, veidoja puzurus, piedalījās aerobikas nodarbībā. Mājupceļā nometnes dalībnieki devās ekskursijā pa Lūznavas muižu un parku, kur tika cienāti ar karstu zupu.

Projekta rezultātā ģimenes ar bērniem ir ieguvušas zināšanas par Lūznavas muižas vēsturi un tās dabas parku, ir ieguvušas prakstiskās iemaņas, piedaloties dažādās radošās nodarbībās un ieguvušas jaunas zināšanas par Latviju, piedaloties ģimeņu erudīcijas spēlē, kā arī apguvušas kulinārijas prasmes Pavlovas kūka gatavošanā;  katrā ģimenē ir stirpinātas ģimenes kopības sajūtas, ir novērtēta ģimenes vērtība un ģimenes piederība valstij.

Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” pateicas par atbalstu projekta sadarbības partneriem –  biedrības “No rokas rokas” pārstāvei Inai Tučai, biedrības “Krāslavas māmiņu klubs” valdes loceklei Danai Lahtionovai, Maltas speciālās internātpamatskolas kolektīvam par viesmīlību, radošo nodarbību pedagogiem. Sirsnīgs paldies visiem vecākiem, kuri kopā ar saviem bērniem piedalījās šajā divu dienu nometnē.

Divu dienu nometne tika organizēta projekta “Ziemas ekspedīcija – daudzbērnu ģimenēm” ietvaros. Projekta kopējais budžets: 1900,00 EUR un tas ir 100% Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas finansējums.

Inese Matisāne, projekta vadītāja