AICINĀM UZ PROJEKTA NOSLĒGUMA PASĀKUMU

noslēguma_pasākums

PGB Bērnu literatūras nodaļā  05. decembrī plkst. 12.00

  • sumināsim zīmējumu konkursa „… un ģimenē ir ienācis bērniņš!” dalībniekus
  • prezentēsim atklātnes un bukletu
  • atklāsim aušanas un keramikas darbnīcās tapušo darbu izstādi „Mūsdienīgi senais…”
  • klausīsimies Lāsmas Prikules muzikālos priekšnesumus
  • atskatīsimies uz projekta aktivitātēm fotostāstā „Tinu, tinu kamolīti!”
  • darbosimies radošajās darbnīcās
  • cienāsimies ar svētku kliņģeri