AICINAM UZ AUŠANAS UN KERAMIKAS DARBNĪCĀS TAPUŠO DARBU IZSTĀDI „Mūsdienīgi senais…”

radošo_darbu_izstāde_PGB

PGB Bērnu literatūras nodaļā no 05.- 21. decembrim

Darbnīcu vadītājas:

aušananas amata prasmes pasniedzēja VERONIKA SMANE

keramikas darbnīcas vadītāja ZANE ERTA