Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” 2016. gadā suminās jaundzimušos

Ģimenes vērtību popularizēšana sabiedrībā kā viens no biedrības mērķiem tās dibināšanas pirmsākumos tika atrunāts jau biedrības statūtos. Viens no ģimeni raksturojošiem elementiem viennozīmīgi ir bērns. Laikā, kad demogrāfijas problēmas ir aktuālas visā valstī, un ar īpašu prieku tiek gaidīts katrs jaundzimušais, kas kuplinās pašvaldības iedzīvotāju skaitu, biedrības valdes priekšsēdētājai Inesei Matisānei jau aizvadītajā gadā radās ideja personīgi uzrunāt katru ģimeni, kura sagaidījusi mazulīti, dāvinot vismaz atklātnīti ar laba vēlējumiem. No idejas līdz reālam rezultātam diemžēl pagāja gads, jo finansējums atklātnes iespiešanai tika iegūts, tikai pateicoties biedrības īstenotajam projektam 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040  „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”. Projekta ietvaros izveidots un iespiests arī buklets par biedrību, kurā sniegta informācija par galvenajiem darbības virzieniem un piedāvātajiem pakalpojumiem.

  1. decembrī biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” pārstāvji Inese Matisāne, Iveta Šņepste un Anita Gāga zīmējumu konkursa triju uzvarētāju darbiņus (Ances Paulas Onužānes zīmējums „Sveiciens ģimenei”; Amandas Leitānes zīmējums „Krāsaini sapņi”; Karlīnas Rudzātes zīmējums „Mana ģimene”), kas iespiesti atklātnes veidā, kopā ar bukletiem nogādāja Preiļu un Riebiņu dzimtsarakstu nodaļās. Sākot ar 2016. gadu kopā ar vienu no trijām atklātnēm un bukletu jaundzimušo vecāki bērniņa reģistrācijas brīdī savas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā (Preiļos vai Riebiņos) saņems nelielu dāvanu no Bella Baby Happy – autiņbiksīšu paraudziņu, lai iepazītu arī šī zīmola produkciju. Autiņbiksīšu paraudziņus biedrība bez maksas ieguvusi, sazinoties ar SIA TZMO Latvija pārstāvi, kura ļoti labprāt atsaucās biedrības aicinājumam. Jāatzīst, ka šī ideja aizgūta no kolēģiem Valmierā, pie kuriem augustā aktīvākie biedri bija devušies pēc pieredzes. Tieši dažādu jaunu ideju iegūšana, viedokļu apmaiņa un diskusija par aktuālām tēmām ir lielākais pieredzes apmaiņas braucienu ieguvums, kas pilnībā pierādījies arī „Puķuzirņa” gadījumā.

Biedrība, sveicot vecākus ar mazulīša ienākšanu ģimenē, vēl prieku, saticību un mīlestību, kopā augot!

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 222,21 EUR, maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 19 999,99 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, no kurām 95% tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Biedrības līdzfinansējums ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 2222,22 EUR, kuru veido Preiļu un Riebiņu novada domes piešķirtais finansējums, kā arī biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

 

 

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

 

 Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.