Biedrība „Puķuzirnis” veiksmīgi īstenoja projektu “Latvisko tradīciju popularizēšana ģimenēs un jauniešu vidū”

kmkultura nvo

Pagājušā gada nogalē Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis” ir īstenojusi dažādas radošās darbnīcas projekta “Latvisko tradīciju popularizēšana ģimenēs un jauniešu vidū” ietvaros. Kopumā tika noorganizēti 5 ģimeņu vakarēšanas pasākumi un 2 jauniešu vakarēšanas pasākumi. Ģimeņu vakarēšanas pasākumos ģimenes apguva jaunas prasmes un zināšanas.
Pirmajā ģimeņu vakarēšanas pasākumā dalībnieki tika iepazīstināti ar senlatviešu zīmēm, to nozīmi un izgatavoja latviskās zīmes no māla. Otrajā ģimeņu vakarēšanas pasākumā dalībnieki tika iepazīstināti ar latvisko svētku svinēšanas tradīcijām un bērni kopā ar vecākiem gatavoja dabiskā vaska sveces. Trešajā ģimeņu vakarēšanas pasākumā dalībnieki krāsoja senlatviešu zīmes uz koka paliktņiem un auda grāmatzīmes ar senlatviešu zīmēm, un mācījās latvisko svētku svinēšanas tradīcijas.


Nākošie divi ģimeņu vakarēšanas pasākumi notika Vārkavas novada zemnieku saimniecībā “Ciši”, kur galdniecības darbnīcā tika izgatavoti putnu būrīši un putnu barotavas. Pasākuma dalībniekus ļoti sirsnīgi uzņēma Z/s “Ciši” saimnieki Jānis un Melita Pastari. Jānis Pastars ģimenēm iemācīja izgatavot 3 veidu putnu būrīšus: strazdam, dzeguzei un zīlītei. Ar patiesu interesi un lielu aizrautību bērni centās izgatavot putnu būrīšus un barotavas un kopīgiem spēkiem darbiņš izdevās ļoti labs. Visi putnu būrīši un putnu barotavas tika izdekorētas ar latvju zīmēm. Ģimeņu izgatavotās putnu barotavas ir uzdāvinātas PII “Pasaciņa” Preiļos, PII “Sprīdītis” Riebiņos un Preiļu Brīvai skolai, kur ikdienu bērni varēs pabarot putniņus un tādējādi mācoties rūpēties par dzīvām radībām. Putnu būrīši pavasarī tiks uzdāvināti vietējām pašvaldībām, lai tos varētu izvietot tuvākajos parkos un skvēros.
Ceturtais ģimeņu vakarēšanas pasākums bija radošā darbnīca “Puzuru izgatavošana”. Ģimenes ar lielu interesi mācījās izgatavot latvisko Ziemassvētku dekorāciju – puzuru. Puzuru tika izgatavoti no niedrēm un to dekorēšanai tika izmantotas spalviņas, olu čaumalas, krāsaini diegi.
Projekta ietvaros tika noorganizēti arī 2 jauniešu vakarēšanas pasākumi Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrā “Pakāpieni”. Jauniešu vakarēšanas pasākumi noritēja ļoti sirsnīgā gaisotnē un jaunieši arī apguva iemaņas latvju zīmju izgatavošanā no māla, dabīgo vaska sveču un puzuru izgatavošanā, kā arī ieguva zināšanas par latvisko svētku svinēšanas tradīcijām.
Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” pateicas par atbalstu Preiļu novada domei, Riebiņu novada domei, Vārkavas novada domei, Z/s „Ciši” un Riebiņu novada multifunkcionālajam jauniešu iniciatīvas centram “Pakāpieni”.
Ģimeņu un jauniešu vakarēšanas pasākumi tika organizēti projekta “Latvisko tradīciju popularizēšana ģimenēs un jauniešu vidū” ietvaros. Projekta kopējais budžets: 1200,00 EUR un tas ir 100% Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums.

Inese Matisāne, projekta vadītāja
Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja