Pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieru izdevās lielisks

Lai iepazītu citu organizāciju darbu ģimeņu atbalsta jomā, biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””, īstenojot projektu 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”, 8. augustā organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Valmieru.

Brauciens atstāja visnotaļ pārliecinošu iespaidu, ka Valmierā tiek domāts par ģimenēm – ielās varēja redzēt ļoti daudz gan tikai topošās māmiņas, gan ģimenes, kas pastaigājās ar bērniem ratiņos vai pārvietojās ar velosipēdiem. Bērnu tiešām bija pamanāmi daudz. Kā liecina interneta resursos atrodamā informācija, Valmierā dzimstība mirstību pārsniedz kopš 2000. gada. Kā pastāstīja „Pūriņa skolas” – vienas no organizācijām, kuru apmeklējām, vadītāja Arta Masele, Valmierā ir 9 pašvaldības un 1 privātais bērnu dārzs.

Liela loma ģimeņu, īpaši jau topošo māmiņu atbalstam ir „Pūriņu skolai”, kura darbojas nu jau trešo gadu. „Pūriņu skolas” ideja ir sniegt zināšanas un pieredzi topošajām māmiņām, lai viņas justos drošākas, sagaidot mazulīša ienākšanu ģimenē, kā arī tiek piedāvātas arī dažādas citas nodarbības jau pēc gaidību laika, piemēram, ķengurdejas, medmāsas konsultācijas par bērnu veselību, nodarbības par bērna vadītu ēšanu. Šobrīd valstī tik aktuālo jautājumu par sieviešu pēcdzemdību aprūpi „Pūriņu skola” ir aktualizējusi arī Valmieras pašvaldībā – organizācija ir gatava piedāvāt savus pakalpojumus, lai Valmieras māmiņas šo tik būtisko palīdzību saņemtu savā dzīves vietā, nevis viņām būtu jādodas ar mazulīti pie dažādiem speciālistiem ārpus mājas. Jāatzīst, „Pūriņu skolas” komandā ir ļoti dažādi speciālisti – pati vadītāja ir sertificēta PEP mamma, vēl komandā ir slingu konsultatnte, veselības saglabāšanas un atjaunošanas konsultante, deju un kustības terapeite, Kundalini jogas pasniedzēja, vecmāte, kā arī bērnu medmāsas un krūts barošanas speciālistes. Daudzas idejas varējām aizgūt arī no tā, kā organizācijas telpas padarīt mājīgas apmeklētājiem.

Savu nišu ģimeņu atbalsta jomā ir atradusi arī „Ideju Māja”, kurā nu jau gadu aktīvi darbojas divas jaunās māmiņas Māra un Madara. „Ideju Mājā” tiek pedāvātas nodarbības ne tikai topošajām un jaunajām ģimenēm, bet atsevišķi sievietēm un bērniem, neturoties tikai pie tā, kā sagatavoties kļūt par māmiņu, bet kā sievietei justies labi, jau esot mammai. Organizācija ir piesaistījusi ļoti daudzus speciālistus no Rīgas, jo, veidojot „Ideju Māju”, vadītājas, kuras pašas nupat bija kļuvušas par māmiņām, vēlējās to informāciju par aktuālajiem bērnu aprūpes jautājumiem „atvest” uz Valmieru. Ļoti labas atsauksmes saņēmām par slavenās fizioterapeites Klaudijas Hēlas nodarbībām,  kura ir gatava doties pie ikviena interesenta, kuru interesē bērna veselīga attīstība. Ļoti patika organizācijas telpu iekārojums, kur padomāts par ikvienu sīkumu – kā pārveidot telpu, lai tajā varētu notikt kā nodarbības mazuļiem, tā māmiņām, vai pat svētki ģimenei, kas ir viens no „Ideju Mājas” piedāvātajiem pakalpojumiem.

Izmantojot izdevību esot Valmierā, biedrības biedri varēja baudīt pilsētas svētku daudzveidīgo programmu, apmeklēt svētku tirdziņu, skatīt Valmieru gan no Sv.Sīmaņa baznīcas atjaunotā torņa, gan no Gaujas tramvaja, aplūkot ļoti jauku leļļu un stikla istrādājumu izstādi Valmieras muzejā, kā arī izbaudīt dažādas sajūtas baskāju takā, pēcāk vannojot kājas zāļu vanniņā un malkojot zāļu tēju. Biedri atzina, ka smēlušies daudz jaunu ideju, kā pilnveidot biedrības darbu, un izteica vēlmi līdzīga veida pieredzes braucienus rīkot arī turpmāk.

Paldies Artai, Mārai un Madarai par viesmīlīgo uzņemšanu, kā arī pateicamies Preiļu novada domei par atbalstu ar transportu.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.