Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” aicina bērnus piedalīties zīmējumu konkursā

Bērniņa ienākšana ģimenē ir liels notikums ne tikai pašiem vecākiem, bet arī ģimenē jau esošajiem bērniem. Ja pieaugušajiem šis notikums nereti saistās ar zināmām bažām par rūpēm un atbildību, kas nāk līdz ar bērniņa dzimšanu, tad bērni visbiežāk to gaida ar nepacietību un lielu prieku. Tomēr lielo prieku par kopīgām rotaļām ar lellēm vai bumbas spēlēšanu mēdz nomainīt neizpratne par to, kāpēc jaunākais brālis vai māsa ir tik maziņš, un līdz kopīgām rotaļām jāgaida krietns laiks.

Lai noskaidrotu bērnu redzējumu par mazulīša ienākšanu ģimenē, biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””, īstenojot projektu 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”, sadarbībā ar Preiļu Galveno bibliotēku, aicina 4-8 gadus Preiļu un Riebiņu novados dzīvojošus bērnus piedalīties zīmējumu konkursā „…un ģimenē ir ienācis bērniņš!”. Bērni uz A4 formāta lapas aicināti attēlot savas izjūtas, piedzīvoto vai iztēloto notikumu, kad ģimene ir sagaidījusi mazulīti, izvēloties brīvu darba izpildīšanas tehniku. Katrs dalībnieks gan drīkst iesniegt tikai vienu darbu. Darbu iesniegšanas termiņš – šī gada 17. augusts – 09. oktobris. Darbu iesniegšana Preiļu Galvenajā bibliotēkā, Bērnu literatūras nodaļā.

Iesniegtos darbus izvērtēs Biedrības veidota komisija – Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Solvita Erta, Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāja, mācību priekšmeta „Zīmēšana” skolotāja Marianna Abricka un Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas mācību priekšmeta „Kompozīcija” skolotāja Veronika Smane. Komisija noteiks 1 (vienu) labāko darbu, kuru plānots iespiest atklātnes veidā un dāvāt Preiļu un Riebiņu novada jaundzimušajiem to reģistrēšanas brīdī, tādejādi personīgi „uzrunājot” katru ģimeni, kurai pievienojies bērniņš. Labākais darbs un pārējie konkursam iesniegtie darbi tiks izstādīti Preiļu Galvenajā bibliotēkā un būs apskatāmi ikvienam interesentam.

Ar visu konkursa nolikuma saturu iespējams iepazīties Biedrības mājas lapā www.pukuzirnis.lv, Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv un Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.preilubiblioteka.lv.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

 Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.