Piedāvā apmeklēt bērna emocionālās audzināšanas kursus vecākiem

BĒRNA EMOCIONĀLĀS AUDZINĀŠANAS KURSSNodarbībās aplūkotās tēmas:

Bērna attīstība un temperaments;
Drošas piesaistes veidošanās;
Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību;
Bērna spēlēšanās un fantāzijas veicināšana;
Bērna valodas un komunikācijas attīstība;
Bērna pozitīva pašvērtējuma veidošanās;
Ķermeņa paškontroles un pozitīva ķermeņa pašvērtējuma veicināšana;
Bērna psiholoģiskās drošības jautājumi;
Metodes bērna koncentrēšanās spēju attīstībai;
Bērna sociālās kompetences, empātijas un gādīguma                                                                                             veicināšana.