NODARBĪBU CIKLĀ „ESI ZINOŠS UN PALĪDZI IZAUGT VESELAM BĒRNAM!” NOSLĒGUŠĀS LOGOPĒDA NODARBĪBAS

Nodarbību ciklā „Esi zinošs un palīdzi izaugt veselam bērnam!”, kas tiek īstenots projekta 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem” ietvaros jūnija beigās noslēdzās logopēda nodarbības, kurās tika aplūkoi artikulācijas aparāta vingrinājumi, sīkās motorikas vingrinājumi un logoritmika.

Krāsaina, pateicoties dažādajam rotaļu inventāram, izvērtās nodarbība par artikulācijas aparāta un sīkās motorikas vingrinājumiem – atliek vien pārskatīt mājās rotaļlietu plauktus, un pavisam droši, ka tiks atrasta kāda lieta, kas var palīdzēt bērnam valodiņas attīstībā. Logopēde bija sagatavojusi arī izdales materiālu, kur aprakstīti un vizuāli atainoti vingrinājumi sīkās motorikas un artikulācijas aparāta vingrināšanai – izrādās, ka tik daudzas lietas ar pirkstiņiem vecāki var mājās darīt kopā ar bērnu, attēlojot zirneklīti, aļņa ragus, ziediņu vai vienkārši jumtiņu. Arī tādas mājās atrodamas lietas kā pogas, kurpju auklas, pupas un zirņi var noderēt sīkās motorikas attīstībā. Projekta ietvaros jau iegādāti attīstošajās nodarbībās „Darbības brīvība” izmantojamie materiāli, no kuriem atsevišķi materiāli – drēbju rāmis: caurumi ar aukliņu; drēbju rāmis: lentītes; drēbju rāmis: pogas; konstruktīvie trijstūri; skrūvju dēlis, izmantojami arī logopēda nodarbībās. Savukārt visi dzejolīši, kuros atkārtojas skaņas un ritms, un kuri tik ļoti patīk bērniem, ir vistiešākā logoritmika. Zinot, ka daudziem vecākiem vienkārši fiziski nav laika, lai pilvērtīgi darbotos ar bērnu, lai, piemēram, mācītu kādas skaņas pareizu izrunu, bet vairums vecāku tomēr atrod laiku bērnam palasīt vismaz vakara pasaciņu, logopēde bija sagatavojusi nelielu pasaku, kurā ietvertas norādes par dažādu kustību atdarināšanu, tādejādi lasot pasaku, tiek veikti artikulācijas aparāta vingrinājumi. Interesentiem piedāvājam šo pasaku skatīt arī sadaļā pie fotoattēliem.

Šo nodarbību atkārtojumu būs iespēja apmeklēt rudenī, tāpēc visi tie, kas uz kādu no nodarbībām netika, aicināti sekot informācijai biedrības mājas lapā www.pukuzirnis.lv.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.