BIEDRĪBA „ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRS „PUĶUZIRNIS” PIEDĀVĀ DAUDZ DAŽĀDU AKTIVITĀŠU

Jau nepilnus trīs mēnešus biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” īsteno projektu 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”. Šajā laikā darbību uzsākusi vecāku grupa, apgūstot apmācību kursu „Bērna emocionālā audzināšana (BEA)”, kas Preiļos ir jaunums, jo šādas grupas vadīšanai ir nepieciešama īpaša speciālista apmācība – biedrības biedre to apgūst nodibinājumā „Centrs Dardedze”. BEA programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam. Lai arī programmas mērķis ir iemācīt vecākiem izprast savu bērnu, ne reti paši vecāki ir tie, kas sāk sevi saprast labāk, kā rezultātā ir vieglāk tikt galā ar bērnu audzināšanu. Tāpat vecākiem tiek piedāvātas logopēda un fizioterapeita nodarbības ciklā „Esi zinošs un palīdzi izaugt veselam bērnam!”. Jau notikušas nodarbības par uztura lomu fizioterapijas kontekstā –  nodarbības mērķis bija sniegt citu skatījumu par ēdienu, mācīt neskaitīt kalorijas, bet saprast, kā ēdiens ietekmē manu ķermeni, stāju, kustības; tāpat fizioterapeite sniedza informāciju, kā daļu ikdienas sāpju var uzveikt, mainot uzturu un dienas režīmu. Notikusi arī praktiskā nodarbība muskuļu saspringuma mazināšanai vecākiem, kuras mērķis bija parādīt praktiskos vingrinājumus, kā, mājas apstākļos darbojoties, izvingrināt muguru un locītavas, kā arī nodarbība mazuļu vecākiem par bērna kustību attīstību pirmajā gadā fizioterapijas skatījumā (velšanās, rāpošana, celšanās kājās, staigāšana), kurā tika skaidroti  pamatprincipi bērna motorajā attīstībā. Tāpat notikušas  nodarbības par hendlingu – metode, kas māca, kā pareizi turēt un darboties ar mazuli, un par Emijas Pikleres metodi jeb brīvās spēlēšanās metodi. Vērtīga informācija tika nodota arī logopēda nodarbībās – tika meklētas atbildes uz jautājumu, kāpēc mans bērns nerunā tik skaidri, kā vienaudži, kā arī tika praktisi demonstrēti dažādi mīmikas vingrinājumi, kurus vecāki var atkārtot kopā ar bērniem, turklāt tas būs ne tikai noderīgi bērna runas attīstībai, bet arī jautri, pateicoties smieklīgajām sejas izteiksmēm vingrinājumu laikā. Krāsaina, pateicoties dažādajam rotaļu inventāram, izvērtās nodarbība par artikulācijas aparāta un sīkās motorikas vingrinājumiem – atliek vien pārskatīt mājās rotaļlietu plauktus, un pavisam droši, ka tiks atrasta kāda lieta, kas var palīdzēt bērnam, valodiņas attīstībā. Jūnija nogalē notikusi arī pirmā pediatra nodarbība, kurā daktere Liene Smane, kas ar referātiem par pediatrijas tēmu uzstājusies daudzās zinātniskajās konferencēs ASV, Ķīnā, Itālijā, Ungārijā u.c., vecākus iepazīstināja ar biežāk sastopamajām saslimšanām bērniem, turklāt sniedza daudzus padomus, ko paši vecāki var mājas apstākļos darīt, lai maksimāli izvairītos no nepieciešamības bērnu stacionēt.

Bērniem tiek piedāvātas radošās darbnīcas keramikā un aušanā – tās izvēlētas ar mērķi, lai nodarbību rezultātā bērniem tiktu pilnveidota vizuālā iztēle, pacietība, gribasspēks, domāšana, komunikācijas un socializācijas prasmes, kā arī veicināts radošums un stimulēta sīkā motorika. Keramikas darbnīcā tapušas medaļas, ziedi māmiņām, gliemeži, zirnekļi, bļodiņas, dažādas ģeometriskās figūras, kā arī brīvās izvēles darbi. Aušanas darbnīcā top šalles, sedziņas un dekoratīvi interjera elementi. 19. jūnijā aušanas amata prasmi uzsāka apgūt jaunieši, bet keramikas darbnīca jauniešiem būs pieejama rudens pusē. Sākts īstenot arī attīstošās nodarbības ar kanisterapijas elementiem, jo suņi pozitīvi iedarbojas uz bērna psihoemocionālo stāvokli, ceļ pašapziņu, veicina motivāciju, kā arī mazina trauksmi, kas rodas, saskaroties ar nezināmo. Tieši ar šādu mērķi projekta ietvaros tiek piedāvātas šīs nodarbības, turklāt tās notiks visas vasaras garumā – jūnijā nodarbības notika Aizkalnē, tad nākamā bērnu grupa jūlijā tās apgūs  Preiļos, bet augusta mēnesis atvēlēts Riebiņu puses bērniem. Jūlija nogalē 5-10 gadus veciem bērniem būs iespēja piedalīties dienas nometnē „Mazie pētnieki”,kas vērsta uz vides izziņu, mācīšanos saudzēt apkārtējo dabu un rūpēties par to.

Jaunieši iesaistījušies mākslas terapijas nodarbībās un atbalsta grupā, kā arī nodarbību ciklā „ES pasaulē, pasaule MANĪ”, kas vērsts uz sevis izziņu, sekmīgai lēmum apieņemšanai par nākotnes profesiju. Nodarbības ir veidotas tā, lai jaunieši atraisītos, atslābinātos, un gaisotnē, kurā jūtas ērti un brīvi, spētu domāt, diskutēt, izteikt viedokli un meklēt atbildes uz sev interesējušajiem jautājumiem par savas profesijas izvēli.  Vadītāji cenšas palīdzēt jauniešiem pašiem atklāt viņu unikālās spējas un īpašības, stiprās puses. Tāpat jaunieši mācās izteikt savu viedokli un argumentēt to, prezentēt sevi, veidot ar citiem grupas biedriem saliedētu komandu. Jūlija beigās jauniešiem būs iespēja apgūt datordizaina programmu CorelDraw, par kuru interesi izrādījuši ļoti daudzi.

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 222,21 EUR, maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 19 999,99 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, no kurām 95% tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Biedrības līdzfinansējums ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 2222,22 EUR, kuru veido Preiļu un Riebiņu novada domes piešķirtais finansējums, kā arī biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

Biedrībā kā brīvprātīgais darbinieks iesaistījusies Preiļu jauniete Beāta Petrova – Kolosova, kura, pabeigusi Sussex Coast College Hastings A-līmeņu programmu (Lielbritānija), savas teicamās angļu valodas zināšanas pielieto, tulkojot ar projektu saistīto informāciju no latviešu uz angļu valodu. Paldies Beātai!

Aicinām sekot aktuālajai informācijai biedrības mājas lapā www.pukuzirnis.lv.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.