Bērni apmeklē nodarbības ar Montessori pedagoģijas elementiem

Turpinot īstenot biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” projektu 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040  „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”, kopš septembra beigām 3-6 gadus veciem bērniem ir iespēja piedalīties attīstošajās nodarbībās „Darbības brīvība”, kurās tiek iekļauti Montessori pedagoģijas elementi. Nodarbības vada Zane Erta, kura kopš aizvadītā gada septembra apgūst Praktiskās Montessori pedagoģijas kursus un tuvākā mēneša laikā būs diplomēta speciāliste, kā arī Jeļena Harlamova, kurai ir izglītības maģistra grāds pedagoģijā un kura jau ļoti ilgstoši ir praktiski darbojusies ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē. Interese par iespēju piedalīties šajās nodarbībās bija liela – bērnu grupiņa tika nokomplektēta 2 dienu laikā.

Lai nodarbības varētu sekmīgi noritēt, jau vasaras sākumā tika iegādāts nodarbību darba materiālu komplekts, kas sastāv no 65 vienībām: tie ir dažādi kustīgie alfabēti, ciparu kartītes, taustes dēlīši, stieņu statīvi, dažādu veidu drēbju rāmji, zemes un ūdens formu plāksnītes un daudzi citi materiāli bērnu attīstībai. Iegādātais materiāls ir izvēlēts, piemērojot to plānotajām nodarbībām. Līdz gada beigām bērniem būs iespēja dažādi pilnveidoties, jo plānotas nodarbības praktiskās dzīves vingrinājumu apguvē – sagatavojošie vingrinājumi (piemēram, ūdens liešana, zirņu bēršana), rūpes par sevi (piemēram, pogu pogāšana, lentīšu siešana), rūpes par apkārtējo vidi (piemēram, puķu kārtošana vāzē), kustību vingrinājumi (piemēram, iešana pa līniju); nodarbības sajūtu veicināšanai – vingrinājumi redzes, dzirdes, taustes, garšas, ožas, telpiskās uztveres  attīstībai, izmantojot dažādu attīstošo materiālu (piemēram, krāsu tāfelītes, taustes dēlīši, audumi u.tml.); nodarbības valodas attīstībai – vingrinājumi lasīt un rakstītprasmes attīstībai ar redzes, dzirdes un taustes palīdzību, izmantojot dažādu attīstošo materiālu (piemēram, kustīgais alfabēts, smilšpapīra burti u tml.); nodarbības matemātisko likumsakarību atklāšanai – vingrinājumi atšķirību izprašanai starp dažādiem skaitļiem, dažādām darbībām, izmantojot konkrētus priekšmetus (piemēram, skaitļu stieņi, ciparu kartītes, Pitagora tāfele u.tml.). Liela interese bērniem ir par dzīvnieku fermu, kurā mājvietu raduši daudzi gan pašmājās redzēti, gan eksotiski dzīvnieki.

Jau notikušajās nodarbībās bērniem bija iespēja darboties ar materiālu sīkās motorikas attīstībai – aizraujoša izvērtās leļļu ģērbšana dažādās drēbēs, kuru aizdarēm izmantoti gan rāvējslēdži, gan pogas, gan āķīši, gan līplentas, gan spiedpogas. To visu varēja arī izmēģināt uz iegādātajiem drēbju rāmjiem. Tāpat bērni jau pirmajā nodarbībā iestādīja pupu, lai sekotu līdzi tās augšanai. Interesanta izvērtās arī nodarbība par locīšanu, kurā tika izmantotas gan atbilstošas salvetes, gan papīrs, izgatavojot no tā sunīša un kaķīša sejiņas origami tehnikā. Katras nodarbības sākumā bērniem ir iespēja pašiem līdzdarboties īpaša kalendāra izveidē, ar kura palīdzību bērni mācās gan gada mēnešus un nedēļas dienas, gan paši izvēlas, kādi laikapstākļi ir konkrētajā nodarbību norises dienā, gan atspoguļo savas emocijas.

Nodarbību norises nodrošināšanā savu ieguldījumu devuši arī daudzi biedri: tētiem bija uzticēta plauktu skrūvēšana, lai daudzos materiālus varētu izvietot bērniem pieejamā veidā; kāda māmiņa sašuva taustes lupatiņas – no dažādu faktūru audumiem sašūtas drēbes salvetītes, taktīlo sajūtu stimulēšanai; vēl citas māmiņas atnesa dažādus materiālus, nodarbību satura papildināšanai: kastaņus, čiekurus, dažādu sadzīves preču iepakojumus. Daudz darba iegulda arī pašas nodarbību vadītājas, pānojot un gatavojoties katrai nodarbībai, lai bērniem tajās piedalīties būtu interesanti.

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 222,21 EUR, maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 19 999,99 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, no kurām 95% tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Biedrības līdzfinansējums ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 2222,22 EUR, kuru veido Preiļu un Riebiņu novada domes piešķirtais finansējums, kā arī biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.