Projekta “Latvisko tradīciju popularizēšana ģimenēs un jauniešu vidū” īstenošana Preiļos, Riebiņos un Vārkavas novados

1 2 3

Projekta “Latvisko tradīciju popularizēšana ģimenēs un jauniešu vidū” īstenošana Preiļos, Riebiņos un Vārkavas novados

Lai stiprinātu patriotiskās jūtas ģimenēs, ir nepieciešams vairāk stāstīt un mācīt par Latvijas vēsturi, par latviskajām tradīcijām, par savas Tēvzemes godināšanu. Svarīgi, lai jaunākā paaudze mācītos un strādātu savā dzimtajā valstī, nevis svešumā un lai pēc ārvalstu studijām atgrieztos atpakaļ dzimtenē.

Kopš 1.oktobra Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” īsteno projektu “Latvisko tradīciju popularizēšana ģimenēs un jauniešu vidū”, kura mērķis ir stiprināt patriotiskās jūtas ģimenē un jauniešu vidū, organizējot kopīgus vakarēšanas pasākumus ar jaunu prasmju un zināšanu apguvi. Projekta mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem un jaunieši no Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem.

Projekta ietvaros, sākot ar 23.oktobri, katru piektdienas vakaru tiks organizēti ģimeņu vai jauniešu vakarēšanas pasākumi. Pirmais pasākums “Izzini latvju zīmes un tradīcijas” ģimenēm notiks 23.oktobrī no plkst.17:00 līdz plkst.20:00 Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” telpās, Daugavpils ielā 34. Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja izzināt senlatviešu zīmju nozīmi un no māla izgatavot dažādas senlatviešu zīmes. Sagatavotās latvju zīmes tiks izmantotas Adventes vainagu izgatavošanai. 30.oktobrī no plkst.17:00 līdz plkst.20:00 Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” telpās, Daugavpils ielā 34, ģimenes kopīgie spēkiem varēs izgatavot dabīgā vaska sveces un saņemt informāciju par senlatviešu svētku svinēšanas tradīcijām. Projekta ietvaros novembra otrajā un trešajā piektdienas vakarā tiks organizēta putnu būrīšu un putnu barotavu izgatavošana. Izgatavotās putnu barotavas tiks uzstādītas projekta sadarbības partneru teritorijās: Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados.

Detalizētāka informācija par plānotajām aktivitātēm ir pieejama zemāk esošajā tabulā. Aktuālā informācija par Biedrības organizētajiem pasākumiem ir atrodama mājas lapā: www.pukuzirnis.lv

AKTIVITĀTE AKTIVITĀTES APRAKSTS NORISES LAIKS, VIETA
Izzini latvju zīmes un tradīcijas

1.vakarēšanas pasākums ģimenēm

Iepazīšanas ar senlatviešu zīmēm, to nozīmi, latvisko zīmju izgatavošana no māla 23.10.2015, 17:00 – 20:00 Biedrības “Puķuzirnis” telpās
Izzini latvju zīmes un tradīcijas

2.vakarēšanas pasākums ģimenēm

Latvisko svētku svinēšanas tradīcijas ģimenēs un dabīgo vaska sveču izgatavošana 30.10.2015,

17:00 – 20:00

Biedrības “Puķuzirnis” telpās

 

Izzini latvju zīmes un tradīcijas

3.vakarēšanas pasākums ģimenēm

Grāmatzīmju aušana ar latviskiem rakstiem un senlatviešu zīmju krāsošana uz koka paliktņiem 06.11.2015,

17:00 – 20:00

Biedrības “Puķuzirnis” telpās

Putnu būrīšu izgatavošana Putnu būrīšu izgatavošana, to dekorēšana ar latvju rakstiem 13.11.2015, 16:30 – 20:30

Z/s “Ciši” darbnīcā, Vārkavas novads

Putnu barotavu izgatavošana Putnu barotavu izgatavošana,

to dekorēšana ar latvju rakstiem

20.11.2015,

16:30 – 20:30

Z/s “Ciši” darbnīcā, Vārkavas novads

Adventes vainagu izgatavošana Adventes vainagu gatavošana ar latvju zīmēm 27.11.2015,

17:00 – 20:00 Biedrības “Puķuzirnis” telpās

Izzini latvju zīmes un tradīcijas

4.vakarēšanas pasākums ģimenēm

Latvisko svētku svinēšanas tradīcijas ģimenēs un puzuru izgatavošana 18.12.2015, 17:00 – 20:00 Biedrības “Puķuzirnis” telpās
Jauniešu vakarēšanas pasākums “Izzini latvju zīmes un tradīcijas” Riebiņos Iepazīšanās ar senlatviešu zīmēm, to nozīmi; latvisko zīmju izgatavošana no māla; dabīgo vaska sveču izgatavošana; informācija par latvisko svētku svinēšanas tradīcijām 04.11.2015

17:00 – 20:00,

Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrā “Pakāpieni”

 

Jauniešu vakarēšanas pasākums “Izzini latvju zīmes un tradīcijas” Riebiņos Grāmatzīmju aušana ar latviskajiem rakstiem, senlatviešu zīmju krāsošana uz koka paliktņiem, dekorācijas – puzuru izgatavošana, informācija par latvisko svētku svinēšanas tradīcijām 11.12.2015

17:00 – 20:00,

Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrā “Pakāpieni”

 

Projekta aktivitātēs piedalīties tiek aicinātas ģimenes ar bērniem un jaunieši. Ja ir nepieciešama papildus informāciju par plānotajā aktivitātēm var rakstīt uz e-pastu: [email protected] vai zvanīt projekta vadītājai Inesei Matisānei, tālr.nr.: 26315587.

Projekta kopējais budžets: 1200,00 EUR un tas ir 100% Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums.

Inese Matisāne

Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja