Prāvesta Jura Zarāna vadītajās nodarbībās tiek aplūkotas līderi raksturojošās īpašības

To, ka līderis ir nevis tas, kuram pieder vara, nauda un ietekme sabiedrībā, bet tādas īpašības kā apdomība, drosme, taisnīgums, mērenība, cēlsirdība, pazemība un tikumība, kuras sevī izkopt var katrs no mums, katrā no nodarbībām akcentē Līvānu draudzes prāvests, Dr.Iur.Can. Juris Zarāns, kuras pēc vasaras pārtraukuma septembra beigās ir atsācis vadīt biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” īstenotajā projektā 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040  „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”.

Kā min J.Zarāns, tikai pavirši raugoties, līdera jēdziens atbilst tam, ko ar to parasti saprotam; dzirdot šo vārdu, mums nāk prātā valstu vai valdību vadītāji, kas mudina tautas darboties, rūpniecības magnāti, kas piepilda tirgu ar precēm, kuras maina mūsu dzīvi, ģenerāļi, kas ved kaujās armijas. Var likties, ka līderis veidojas no ambīcijām, harizmas, viltības, zināšanu un naudas resursu sajaukuma, kam vēl pievienota prakse atrasties īstajā laikā īstajā vietā. Nodarbībās meklētas atbildes uz jautājumiem, vai līderis ir rakstura īpašība un ko nozīmē rakstura labās īpašības? Katrā no nākamajām tikšanās reizēm, kuras notiek otrdienu pēcpusdienās PAKAC un „Jauniešu centra 4” telpās, tiek aplūkotas līderi raksturojošās īpašības. Ar grupas dalībniekiem jau tika meklētas  konkrētas atbildes uz trīs līderi raksturojošiem tikumiem, kā rezultātā secināts, ka cēlsirdība – tie ir gara meklējumi veikt diženus darbus; cēlsirdīgs ir tas, kurš tiecas pretī lieliem mērķiem un cenšas būt to cienīgs. Analizēti dažādi praktiski piemēri, kas parādīja, ka cēlsirdība sakņojas stingrā pārliecībā par cilvēka dabas visgrandiozākajām iespējām.

Tikšanās reizēs izkristalizējušās atziņas, ka līderi ir augstsirdīgi, cēli un apzinās savu potenciālu; viņu sapnis ir iekarot profesionālās virsotnes un sasniegt personības pilnību; tas ir pretstats mazdūšībai, aprobežotībai un sīkumainībai.

Detalizēti analizēta  viena no līderi raksturojošām īpašībām –  pazemība, kas ir ieradums dzīvot patiesībā attiecībās ar Dievu, cilvēkiem un pašam ar sevi, ar savām stiprajām un vājajām pusēm; tas ir ieradums kalpot ģimenei un draugiem, kolēģiem un klientiem, visai sabiedrībai un galu galā –  visai cilvēcei. Analizēti dažādi praktiski piemēri, kas parādīja, ka pazemība modina līderos tieksmi uz beznosacījumu kalpošanu.

Ļoti saistošā veidā prāvests stāstīja par vienu no īpašībām – apdomību, kas patiesībā ir praktiskā dzīves gudrība, ko veido pieredzes apcere. Savukārt pieredze ir spēja analizēt situācijas, kurām cilvēks ir gājis cauri. Laikā līdz 10. novembrism, kad plānots šīs aktivitātes noslēgums, tiks detalizēti aplūkotas arī pārējās īpašības. Jāatzīst, ka materiāls, ko J.Zarāns gatavo nodarbībām, tiek tulkots no itāļu valodas, paspilgtinot to ar trāpīgiem piemēriem no aizvadītās nedēļas atbilstošiem notikumiem Latvijā un pasaulē.

Pavasara nodarbībās aplūkotas arī tādas tēmas kā brīvība, audzināšana un ticība.

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 222,21 EUR, maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 19 999,99 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, no kurām 95% tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Biedrības līdzfinansējums ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 2222,22 EUR, kuru veido Preiļu un Riebiņu novada domes piešķirtais finansējums, kā arī biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.