„Puķizirnis” sniedz palīdzību ģimenēm ar zemiem ienākumiem

Ziemassvētku un gadu mijas laiks tradicionāli saistās ar dāvināšanu. Saņemt dāvanu, protams, ir milzu prieks, taču tas ir dubults, ja dāvana bijusi ļoti nepieciešama un nedaudz negaidīta. Labi padarīta darba sajūta tad ir arī dāvanas sniedzējam.

29.decembrī bagātīgas dāvanas biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne nogādāja divām ģimenēm Preiļu novada Saunas pagastā, kuras audzina bērnus līdz 2 gadu vecumam. Dāvanas bija īpaši piemērotas mazuļiem – gan dažādas higiēnas preces (autiņbiksītes, bērnu šķēres, digitālie termometri, mitrās salvetes, līdzekļi zobu kopšanai u.c.), gan pārtikas produkti (putras, biezeņi) un galda piederumi patīkamai un ērtai maltītei. Tas bijis iespējams, pateicoties „Puķuzirņa” sadarbībai ar biedrību „Latviešu Samariešu apvienība”, kura sedza visus izdevumus minēto preču iegādei.

Jāatzīst, ka tas nav vienīgais palīdzības veids, kas ir pieejams Preiļu un Riebiņu novadu iedzīvotājiem, kurš pieejams, pateicoties sadarbībai ar Samariešu apvienību. Kopš novembra „Puķuzirnī” iespējams saņemt pārtikas pakas ģimenēm ar bērniem, kurām pašvaldība dažādu apstākļu dēļ nevar piešķirt trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes statusu un kuru ienākumi ir zem iztikas minimuma – 252EUR uz 1 ģimenes locekli. Divu mēnešu laikā pārtikas pakas saņēmušas dažādas 16 ģimenes, kopā 69 personas – vairāk gan no Preiļu pilsētas un pagasta, bet pamazām aktivitāti izrāda arī Rušonas, Galēnu un Sīļukalna pagastu iedzīvotāji. Lai arī ienākumu līmeņa slieksnis, ar kādu ģimene var pretendēt uz palīdzības saņemšanu, ir gana liels, „Puķuzirnī” vēršas arī tādas ģimenes, kuru ienākumi atbilst valstī noteiktajam trūcīgas personas statusam, taču dažādu apsvērumu dēļ palīdzību no pašvaldības šīs ģimenes nesaņem – kādā ģimenē ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī sastāda nepilnus 40 EUR. Arī ģimeņu stāsti ir visdažādākie, bet būtiski atzīmēt, ka pēc palīdzības vairāk vēršas daudzbērnu ģimenes (no 16 ģimenēm 3 un vairāk bērni ir 10 ģimenēs) un ģimenes, kurās vai nu bērnam, vai pieaugušajiem ir noteikta invaliditāte (5 ģimenēs). Augstāk minētais norāda, ka tieši šīs sociālās grupas ir pakļautas lielākam sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un, iespēju robežās, ikvienam, kas iesaistīts sociālās palīdzības sniegšanā – vai tā ir pašvaldība, vai nevalstiskā sektora pārstāvji, ir jārod iespēja papildus palīdzībai. Pārtikas paku izsniegšana, kā atzinušas ģimenes, ir būtiska palīdzība, jo to saturs ir gana bagātīgs –  dažāda veida putraimi, konservi, kafija, tēja, cukurs, sula, sausiņi, kukurūzas nūjiņas, žāvēti augļi u.tml. Lai arī lielveikalu tīkla Rimi un Latvijas Samariešu apvienības rīkotā kampaņa „Pārtikas banka Paēdušai Latvijai””,kuras ietvaros šīs pārtikas pakas tika saziedotas, norit jau ne pirmo gadu, no līdzcilvēkiem atkarīgs, vai un cik lielā apmērā būs iespēja palīdzēt arī turpmāk.

Paku izsniegšana turpinās. Lai saņemtu pārtikas produktus, pieaugušajam ģimenes pārstāvim personīgi jāierodas Biedrības telpās Daugavpils ielā 34, Preiļos (Preiļu 1.pamatskolas vecā korpusa 1. stāvā, ieeja no sporta laukuma puses), jāaizpilda noteikta parauga iesniegums, kurā jānorāda dati par sevi, kopējie ģimenes ienākumi mēnesī (jāuzrāda arī tos apliecinoši dokumenti, piemēram, izziņa no darba vietas vai izdruka no internetbankas). Aicinām gan sekot informācijai „Puķuzirņa” mājas lapā www.pukuzirnis.lv, jo, dažādu apsvērumu dēļ,  paku jūsu ieplānotajā dienā var nebūt iespējas saņemt. Papildus no janvāra būs iespēja saņemt gaismu atstarojošās vestes. Tās paredzētas bērniem, pieaugušajiem, senioriem un invalīdiem ar zemiem ienākumiem, kuriem tiek sniegta palīdzība kampaņas Paēdušai Latvijai ietvaros vai piešķirts trūcīgā/ maznodrošinātā statuss. Vestes ir domātas cilvēkiem, kuriem tās ikdienā ir tiešām nepieciešamas (pārvietojas pa neapgaismotiem ceļiem diennakts tumšajā laikā), taču finansiāli nav iespējams tās iegādāties. Informācija par konkrētu datumu, sākot ar kuru būs iespēja vestes saņemt, būs pieejama „Puķuzirņa” mājas lapā.

Sagaidot Jauno gadu, pateicīgus vārdus veltam Preiļu novada Labklājības pārvaldei, tās direktoram Laurim Pastaram, kā arī personīgi sociālajām darbiniecēm Žannai Silionovai un Ingai Skutelei, kuras sniedza būtisku atbalstu ģimeņu, kurām būtu nepieciešama pārtikas paka, apzināšanā. Paldies arī visiem brīvprātīgajiem, kuri snieguši būtisku atbalstu „Puķuzirņa” darbības nodrošināšanai!

Biedrība dibināta 2014. gada 11. septembrī ar mērķi veicināt ģimeņu ar bērniem interešu aizsardzību. Š.g. 19. aprīlī Biedrība reģistrēta arī Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Lai mums visiem veselīgs, bagātīgs, radošs un mierpilns Jaunais gads!

 Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle