Biedrība „Puķuzirnis” īstenoja projektu “Mācīsimies, radoši izpaudīsimies un draudzēsimies!”

2016.gada nogalē Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis” ir īstenojusi dažādas radošās, attīstošās nodarbības projekta “Mācīsimies, radoši izpaudīsimies un draudzēsimies!” ietvaros. No septembra līdz decembrim dažādu tautību un vecuma bērniem bija iespēja apmeklēt radošās nodarbības “Keramika”, attīstošās aktivitātes uz smilšu lampām un nodarbības “Mākslas terapija”.

Nodarbības “Keramika” tika organizētas dažāda vecuma bērniem: viena grupa no 5-8 gadiem un otra grupa no 9-14 gadiem, nodarbības notika Preiļu 2.vidusskolā. Šajā nodarbībās bērni apguva jaunas amatu prasmes – keramikas pamatus, izgatavojot savus pirmos keramikas darbiņus. Pirms Ziemassvētkiem Preiļu 2.vidusskolā varēja apskatīt bērnu sagatavotos keramikas darbiņus, par kuriem paši bērni bija ļoti lepni.  Bērniem vecumā no 4 līdz 6 gadiem tika noorganizētas attīstošās nodarbības uz smilšu lampām. Attīstošajās aktivitātēs uz smilšu lampām bērni iemācījās darboties pa pāriem, attīstījuši savas radošās iemaņas. Savukārt, bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem bija iespēja apmeklēt nodarbības “Mākslas terapija”, kopumā notika 10 nodarbības. Apmeklējot mākslas terapijas nodarbības, bērniem uzlabojās prasmes, kas palīdz saprast līdzcilvēku uzskatus par pasauli, tajā notiekošajiem procesiem. Bērniem tika paplašināts redzesloks, kas savukārt motivē aktīvāk un produktīvāk iesaistīties starpkultūru dialogā.

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” pateicas par atbalstu Preiļu novada domei, Preiļu 2.vidusskolai, nodarbību pasniedzējām: Zanei Ertai un Natālijai Rivžai, kā arī keramiķim Ēvaldam Vasiļevskim, kura ceplī bērnu keramikas darbiņi tika apdedzināti.

Radošās un attīstošās nodarbības tika organizēti projekta “Mācīsimies, radoši izpaudīsimies un draudzēsimies!” ietvaros. Projekta kopējais budžets: 1199,50 EUR un tas ir 100% Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums.

 

Inese Matisāne, projekta vadītāja

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja