Iespēja saņemt gaismu atstarojošās vestes!

Darbdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 iespēja saņemt gaismu atstarojošās vestes Biedrības telpās Daugavpils ielā 34, Preiļos (Preiļu 1.pamatskolas vecā korpusa 1. stāvā, ieeja no sporta laukuma puses).

Tās paredzētas bērniem, pieaugušajiem, senioriem un invalīdiem ar zemiem ienākumiem, kuriem tiek sniegta palīdzība kampaņas Paēdušai Latvijai ietvaros vai piešķirts trūcīgā/ maznodrošinātā statuss. Vestes ir domātas cilvēkiem, kuriem tās ikdienā ir tiešām nepieciešamas (pārvietojas pa neapgaismotiem ceļiem diennakts tumšajā laikā), taču finansiāli nav iespējams tās iegādāties.

Lai arī dienas paliek gaišākas, pārvietojoties pa ielām un ārpus apdzīvotām vietām gājēji joprojām ir grūti pamanāmi uz pelēkā ziemas ainavas fona. Tāpēc, domājot par savu drošību, izmantojiet izdevību saņemt vestes. Biedrības rīcībā ir 90 bērnu un 400 pieaugušo vestes, taču to skaits strauji sarūk. Būsim redzami!