Projekta «Ģimenes dienas pasākumu organizēšana Preiļos, Riebiņos un Aglonā» rezultāti