NOSLĒGUŠĀS NODARBĪBAS BĒRNA EMOCIONĀLĀS AUDZINĀŠANAS KURSĀ PIRMAJAI VECĀKU GRUPAI

Projekta 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem” ietvaros 30. jūnijā apliecības par apmācību kursa „Bērna emocionālā audzināšana” apguvi 25 stundu apjomā saņēma 9 dalībnieces, kuras 10 nedēļu garumā kopš 28. aprīļa piedalījās nodarbībās.

Nodarbībās aplūkoto tēmu spektrs ir plašs: bērna attīstība un temperaments; drošas piesaistes veidošanās; disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību; bērna spēlēšanās un fantāzijas veicināšana; bērna valodas un komunikācijas attīstība; bērna pozitīva pašvērtējuma veidošanās; ķermeņa paškontroles un pozitīva ķermeņa pašvērtējuma veicināšana; bērna psiholoģiskās drošības jautājumi; metodes bērna koncentrēšanās spēju attīstībai; bērna sociālās kompetences, empātijas un gādīguma veicināšana. Turklāt puse bija teorētiskās, puse – praktiskās nodarbības. Vecākiem tika sagatavots ļoti daudz izdales materiāla, piemēram, par dažādu spēju un prasmju attīstību bērniem dažādos vecumposmos, kā arī ieteikumi, kā, piemēram, palīdzēt bērnam tikt galā ar negatīvajām emocijām.

Nodarbību noslēgumā dalībniecēm tika lūgts aizpildīt aktivitātes novērtējuma anketu, lai uzzinātu viņu personīgo viedokli par apmācību kursu. Jāatzīst, ka pilnīgi visas dalībnieces atzina, ka ir pilnībā apmierinātas ar apmeklētajām nodarbībām, kā arī ļoti atzinīgi tika novērtēta nodarbību vadītājas prasme pasniegt informāciju – kā viegli uztveramu un saprotamu to novērtēja visas dalībnieces. Arī par izdales materiāla praktisko pielietojamību tika saņemtas pozitīvas atbildes. Nodarbību apmeklējuma mērķis dalībniecēm vairumā gadījumu bija iegūt jaunas zināšanas, daudz atbilžu ir arī par iespēju satikt citus vecākus, uzzināt viņu pieredzi. Dažas dalībnieces bija nākušas ar mērķi rast atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Lūdzot nosaukt 3 lietas,  ko dalībnieces ieguvušas no nodarbībām, kā biežākās atbildes ir jaunas zināšanas, idejas, iegūti jauni domubiedri, paziņas, iegūts atbalsts un prieks. Kā kvalitatīvās pārmaiņas dalībnieces min izmaiņas sevī: iegūta pārliecība, kļuvušas atvērtākas, drosmīgākas un iejūtīgākas. Daudzas dalībnieces min, ka pēc nodarbību apmeklējuma iegūts cits skatījums uz lietām, vairāk laika tiek veltīts bērniem, tiek pārdomāta sava rīcība, piedomāts pie teiktā, kas tikai norāda, ka nodarbību rezultāts ir paliekošs.

Otra vecāku grupa tiks komplektēta augusta beigās/ septembra sākumā, tāpēc visi interesenti aicināti sekot informācijai biedrības mājas lapā www.pukuzirnis.lv.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.