Preiļu, Aglonas un Riebiņu novada ģimenes stādīs kociņus

333 222 111

BIEDRĪBA ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRS PUĶUZIRNIS””

 Preiļu, Aglonas un Riebiņu novada ģimenes stādīs kociņus

Iedzīvotāji ir atbildīgi par savu vidi, kurā dzīvo. Pēdējo trīs gadu laikā strauji pieaug automašīnu skaits novados un tādējādi  automobiļu izplūdes gāzes rada piesārņojumu apkārtējai videi – pasliktinās gaisa kvalitāte. Piesārņojumu atmosfērai nodara arī kurināmā izmeši, bet vislielāko kaitējumu  gaisa piesārņojums nodara bērniem izraisot hroniskas elpošanas ceļu saslimstības. Vides problēmu risinājumos nepieciešama aktīva sabiedrības līdzdalība. Sabiedrības darbība ir viens no priekšnosacījumiem vides aizsardzības politikas veidošanai un īstenošanai, jo vides problēmu risinājuma efektivitāte atkarīga no cilvēku zināšanām, izpratnes un atbildības sajūtas.

Lai izglītotu ģimenes vides saglabāšanas un aizsardzības jomā un uzlabotu kopējo vides kvalitāti savos novados, Latgales reģionā un Latvijā, biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” sadarbībā ar 3 pašvaldībām – Preiļu, Riebiņu un Aglonas – no šī gada 5. maija Latgales NVO projektu programmas ietvaros sāks īstenot projektu “Ģimenes dienas pasākumu organizēšana Preiļos, Riebiņos un Aglonā”.

Projekta mērķis ir noorganizēt Preiļu, Riebiņu un Aglonas ģimeņu saliedēšanas pasākumus, izglītojot ģimenes par videi draudzīgu dzīvesveidu un iesaistot tās kociņu stādīšanas procesā vietējās pašvaldībās. Projekta mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem no Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadiem.

Projekta partneri ir vietējās pašvaldības: Preiļu novada dome, Riebiņu novada dome un Aglonas novada dome.

Projekta ietvaros 15. maijā – Starptautiskajā ģimenes dienā – tiks organizēts Ģimeņu dienas pasākums 3 pašvaldībās  – Preiļu, Riebiņu un Aglonas. Pasākums ilgs 3 stundas un tajā plānots iesaistīt 40 ģimenes ar bērniem. Pasākumā plānota kociņu stādīšana un radošās, izglītojošās vides darbnīcas ģimenēm. Katra ģimene iestādīs vienu kociņu. Ģimenes varēs darboties darbnīcā „Otra dzīve atkritumiem”, kā rezultātā no atkritumiem tiks izgatavotas ikdienai noderīgas lietas. Pasākumā iesaistītie sadarbības partneri sagatavos laukumu kociņu stādīšanai, melnzemi un nepieciešamo inventāru.

Projekta kopējais budžets: 1871,00 EUR un tas ir 100% Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums.

Līga Gribuste

Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” pārstāve.