Preiļos projekta ietvaros tiks iegādātas smilšu lampas

logo (2) Logo_pukuzirnis_1 Preilu_novada_gerbonis

 

 

Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzinis”” ir saņēmis atbalstu nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2015. gadā”. Jau šajā vasarā tiks īstenots projekts “Smilšu lampas iegāde – bērnu radošai attīstībai”. Projekta rezultātā plānots iegādāties papildus aprīkojumu inovatīvai, attīstošai un izglītojošai audzināšanas metodei – Montessori pedagoģijai. Tā ir inovācija ne viena Latvijā, bet noteikti jaunums arī Latgalē un Preiļu apkārtnē.

Tāpat projekta ietvaros notiks smilšu lampu prezentācijas pasākums, kurā ģimenes ar bērniem tiks iepazīstinātas ar iegādāto aprīkojumu bērnu radošām nodarbībām.

Daudzu saspringtu radošu darba gadu rezultātā talantīgā itāļu ārste, pedagoģe, kā arī psiholoģe Marija Montessori ir radījusi vienu no visvairāk izplatītākajām bērnu mācīšanas metodēm pasaulē. M.Montessori izstrādāto metodi var iztēloties kā trijstūri, kura vienā virsotnē ir bērns, kas tiek respektēts kā personība un indivīds ar viņam piemītošām īpašībām, attīstības īpatnībām un darbošanās ritmu. Otra virsotne ir speciāli sagatavota vide, kas atbilst bērna vajadzībām un ļauj viņam apgūt lietu un parādību pilno pasauli. Trešā virsotne ir speciāli apmācīts pedagogs vai vecāki, kuru loma ir palīdzēt attīstīt bērna dotumus.

Latvijā šī inovatīvā un radošā pedagoģijas metode ar katru gadu paliek arvien populārāka, tiek veidotas apmācības un sagatavoti Montessori pedagoģijas speciālisti. Tas galvenokārt ir lielākajās pilsētās, tuvāk galvaspilsētai. Latgalē šī metode tiek pielietota samērā reti, tādēļ Biedrība lepojas, ka biedru vidū ir šīs metodes speciāliste, kas var piedāvāt inovatīvu, radošu, interesantu bērnu brīvā laika pavadīšanas un pilnveidošanās veidu.

Biedrība pašlaik īsteno Sabiedrības integrācijas fonda apstiprināto projektu “Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”), kurā viens no veicamajiem pasākumiem ir Montessori nodarbību nodrošināšana bērniem vecumā no 2 gadiem., tādēļ iegādātās smilšu lampas būs ļoti noderīgas arī šajās nodarbībās.

Projekta “Smilšu lampu iegāde – bērnu radošai attīstībai” kopējais finansējums ir EUR 607,86, no kuriem EUR 489,86 ir nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” piešķirtais finansējums un EUR 118 ir Biedrības līdzfinansējums.

 

Iveta Šņepste,

Projekta vadītāja,

Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” biedrs.