Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” ir īstenojusi projektu “Biedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”

2022.gada vasarā tika realizēts biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs ““Puķuzirnis”” projekts “Biedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (Projekts Nr.22-03-AL21-A019.2205-000002), kas tika atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Lasīt vairāk