Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” ir īstenojusi projektu “Biedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”

2022.gada vasarā tika realizēts biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs ““Puķuzirnis”” projekts “Biedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (Projekts Nr.22-03-AL21-A019.2205-000002), kas tika atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros tika iegādāts apavu (slidu) žāvētājs, kurš būs pieejams Preiļu slidotavā ziemas periodā, portatīvais dators ar programmatūru Microsoft Office, kā arī nometņu un izbraukuma apmācību radošā aprīkojuma inventārs (šūpuļtīkli un šūpuļkrēsli).

Projekta mērķis ir uzlabot sniegto pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu.

Projekta rezultāti ir uzlabota brīvā laika pavadīšanas iespēja ģimenēm ar bērniem ziemas periodā publiskajā slidotavā; uzlabots pakalpojums ģimenēm, bērniem un jauniešiem- nometņu organizēšana; pilnveidots izbraukuma apmācību saturs un piedāvātās aktivitātes.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 3726,98 EUR no kurām publiskais finansējums 3354,27 EUR un 372,71 EUR ir Preiļu novada domes līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:

Inese Matisāne

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja