Noslēgušās aušanas un keramikas darbnīcas jauniešiem

Saturīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, kā arī jaunu prasmju apguvei biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” projekta 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040  „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem” ietvaros jauniešiem bija iespēja apgūt aušanas amata prasmi un darbošanos ar mālu, izgatavojot funkcionālus traukus. Pēc darbīgi aizvadītiem vasaras mēnešiem aužot un cītīgi strādājot ar mālu rudens mēnešos, radošās darbnīcas nu ir noslēgušās.

Gala rezultāts pārsteidza ne vien pašus dalībniekus, bet arī darbnīcu vadītājus – salīdzinoši neilgā laikā tapuši vērtīgi darbi: nosausti dažādi krāsainie gobelēni, dažādu veidu grāmatzīmes, rokassprādzes ar tik aktuālajām latviešu rakstu zīmēm un pat Lielvārdes josta, kā arī daudzi skaisti un funkcionāli darbi no māla. Pēdējā nodarbībā, kas iekrita īsi pirms dažu jauniešu došanās uz Franciju, tika austas grāmatzīmes ar Preiļu, Latvijas un Parīzes vārdu, ko aizvest kā vēstījumu par Latviju.

Kā aptaujājot jauniešus tapa zināms, tikai dažiem bija nelielas iemaņas aušanā, kas apgūtas izglītības iestādē, vairums auda pirmo reizi, bet rezultāts izdevies patiesi labs, un visi dalībnieki atzinuši, ka dalība nodarbībās bijusi ļoti noderīga, kā arī izteikuši vēlmi šāda veida nodarbības apmeklēt arī turpmāk.

Tikpat pozitīvs vērtējums ir par keramikas darbnīcu, un vēlme turpināt darboties ir visiem jauniešiem, kas nodarbībās piedalījušies. Keramikas darbnīcā tapuši funkcionāli trauki, kas, svēpēšanas rezultātā, nu ir ieguvuši arī savu pelēkmelno krāso un ir gatavi tapt izmantoti ikdienā.

Visi darbiņi sākotnēji gan būs skatāmi izstādē, kuru plānots atklāt projekta noslēguma pasākumā 5. decembrī. Izstāde ilgs gan tikai līdz 21. decembrim, jo vairāki darbu autori izteikuši vēlmi savus darbiņus pasniegt kā Ziemassvētku dāvanas sev mīļajiem cilvēkiem, jo tikai retais no bērnu vecākiem redzējis, ko tad īsti bērni pagatavojuši radošajās darbnīcās.

 

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 222,21 EUR, maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 19 999,99 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, no kurām 95% tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Biedrības līdzfinansējums ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 2222,22 EUR, kuru veido Preiļu un Riebiņu novada domes piešķirtais finansējums, kā arī biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.