JAUNUMS – “BEZ PĒRIENA!” NODARBĪBAS VECĀKIEM!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” PIEDĀVĀ APMEKLĒT:

Nodarbības vecākiem

„BEZ PĒRIENA! KĀ AR MĪLESTĪBU UN CIEŅU NOTEIKT BĒRNAM ROBEŽAS.”

vada Mag.Psych. LIENA FEDOTOVA, sertificēta vecāku mācību programmas „Bez pēriena!” vadītāja, kura programmu apguvusi nodibinājumā „Centrs Dardedze”

detalizētāku informāciju skat. pievienotajā attēlā