MĀKSLAS TERAPIJAS GRUPA SIEVIETĒM – PIEVIENOJIES!

Ja Tevi interesē māksla, Tu vēlies labāk un dziļāk izprast sevi, savas jūtas, domas un vajadzības, droši pievienojies un izbaudi mākslas terapijas procesa būrvību, jo

 

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””

UZSĀK

MĀKSLAS TERAPIJAS GRUPU SIEVIETĒM

vada Mg.psych., Mg.sal.Natālija Rivža (Rīgas Stradiņa universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju)

detalizētāku informāciju skat. pievienotajā attēlā