Jaunieti!!! Izmanto iespēju apgūt programmu CorelDraw Graphics

Page3

Apmācību saturs:

Ievads datorgrafikā
Ievads darbā ar CorelDraw
Zīmēšanas rīki
Darbs ar objektiem
Objektu formatēšana
Darbs ar tekstu
Vides pielāgošana
Darbs ar rinkopu tekstu
Sagataves un stila modificēšana un izveidošana
Objektu modificēšana un zīmēšana
Izgriezumkopas lietošana
Uzlaboto drukāšanas opciju lietošana