Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs ” Puķuzirnis””piedalās pieredzes apmaiņas braucienā par inovatīviem sociālajiem pakalpojumiem Norvēģijas Karalistē

No 2017. gada 16. janvāra līdz 19 .janvārim biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs ” Puķuzirnis”” (turpmāk tekstā – Biedrība) valdes locekle un Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Rivža  piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā “Inovatīvi sociālie pakalpojumi”, kurš notika vienā no trim donorvalstīm – Norvēģijas Karalistē. Pieredzes braucienā piedalījās vairākEEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” projektu īstenotāji no Latvijas, to skaitā Biedrības pārstāve, par cik Biedrība 2015. /2016. gadā īstenoja projektu 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”.

Vizītes mērķis uz pilsētu Oslo, Norvēģijā, bija veicināt pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnesi starp Latvijas NVO fonda programmas projektu īstenotājiem un partneriem un organizācijām donorvalstī. Brauciena dalībnieki dalījās pieredzē ar saviem kolēģiem no Oslo par sociālo pakalpojumu nodrošinājumu, pieejamību un kvalitāti Latvijā, kā arī guva ieskatu par sociālās sistēmas organizēšanas principiem Norvēģijā. Četrās dienās tika apmeklētas astoņas organizācijas, kas sniedz atbalstu dažādām sociālajām grupām Norvēģijā. Lielākais pārsteigums brauciena laikā ir bijis par to, ka šīs valsts iedzīvotāji aktīvi iesaistās brīvprātīgajā darbā. Aptuveni 80% no iedzīvotājiem ir kādas nevalstiskās organizācijas biedri, kas velta savu brīvo laiku palīdzības sniegšanai grūtībās nonākušajiem.

Kā piemēru var pieminēt dažu organizāciju darbības virzienus. Piemēram, apmeklējot Zilo Krustu, pārstāvji no Latvijas varēja iepazīties ar vadlīnijām, pie kurām pieturas kolēģi no Oslo, strādājot ar personām, kas lieto atkarību izraisošas vielas. Liela uzmanība Norvēģijā ir pievērsta darbam ar bērniem, kas dzīvo ģimenēs, kurās vecāki pakļauti atkarību riskiem. Biedrība “Natteravnene” (“Melnie kraukļi”) aktīvi iesaistās ielu patrulēšanā, palīdzot saglabāt kārtību un noteikumu ievērošanu pilsētā. Vīriešu resursu centrs “REFORM” sniedz juridisko un psiholoģisko atbalstu tieši vīriešiem. Centrs  arī organizē uzticības telefona līnijas darbu,  uz kuru var zvanīt stiprā dzimuma pārstāvji un lūgt padomus un saņemt vispusīgu informāciju par “vīriešu” lietām.

Brauciena rezultātā ir iegūtas jaunas zināšanas, kontakti Norvēģijā un Latvijā. Daudzas idejas, kas noskatītas  pie Skandināvijas kaimiņiem, var būt noderīgas un piemērotas Latvijas situācijai.

Natālija Rivža

Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” valdes locekle