Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” piedalījās Latvijas NVO projektu īstenotāju konferencē Kuldīgā

 

10.februārī Kuldīgas Mākslas namā notika Kultūras ministrijas Nevalstisko organizāciju atbalsta programmas 2016. gada izvērtēšanas konference, kurā piedalījās aptuveni 100 projektu īstenotāji – nevalstiskās organizācijas no Kurzemes, Zemgales, Latgales, Vidzemes, Rīgas un Rīgas reģiona. To vidū bija arī biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””, kas pagājušajā gadā īstenoja Dienvidlatgales NVO atbalsta centra atbalstīto projektu “Mācīsimies, radoši izpaudīsimies un draudzēsimies”.Projekta mērķis bija attīstīt starpkultūru dialogu, saliedētību starp mazākumtautību un sabiedrības vairākuma pārstāvjiem un veicināt efektīvu, izglītojošu, radošo pasākumu īstenošanu starp mazākumtautību bērniem un latviešu bērniem. Biedrību šajā pasākumā pārstāvēja Iveta Šņepste.

Kultūras ministrija jau ceturto gadu īsteno atbalsta programmu nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas vietējā līmenī Latvijas reģionos. Konferencē pārstāvji no Latvijas reģioniem dalījās pieredzē par paveikto 2016. gadā un darba grupās plānoja turpmāk veicamo. Kopumā ar Kultūras ministrijas finansējuma palīdzību 2016. gadā Latvijā īstenoti teju 100 projekti pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām, starpkultūru dialogam un mazākumtautību NVO atbalstam.

Pasākuma laikā notika gan reģionālo atbalsta centru atskaites prezentācijas par paveikto 2016.gadā, gan dažādas darba grupas, kurās nevalstisko organizāciju pārstāvji ne vien varēja pārrunāt aktuālākās problēmas mērķa grupu sasniegšanai, gan dibināt kontaktus un smelties idejas nākamajiem projektiem.

 

 

Iveta Šņepste

Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” biedrs