BĒRNI PRIECĀJĀS PAR IESPĒJU PIEDALĪTIES NOMETNĒ „MAZIE PĒTNIEKI”

Saulainām dienām mijoties ar lietainām, 5-7 gadus veciem bērniem no 20.-24. jūlijam un 8-10 gadus veciem bērniem no 27.-31. jūlijam bija iespēja piedalīties dienas nometnē „Mazie pētnieki” Riebiņos, kas ir viena no aktivitātēm biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” īstenotajā projektā 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”.

Vasaras mēneši vienmēr bijis saspringts laiks strādājošiem vecākiem, kuriem aktuāls ir jautājums par iespēju bērnus uz darba laiku atstāt drošā vidē, radot iespēju arī saturīgi pavadīt brīvo laiku. Lai kaut daļēji risinātu šo problēmu, 40 Preiļu un Riebiņu novadu bērniem bija iespēja piedalīties vides izziņas nometnē, kurā nometnes speciālistes – vadītāja Jeļena Harlamova, instruktors Natālija Rivža un pedagogs Lolita Šmukste, liekot lietā visu savu pieredzi darbā ar bērniem, piedāvāja ļoti daudzveidīgas aktivitātes.

Lai izprastu atkritumu šķirošanas nepieciešamību un mācītos to pareizi darīt, bērni devās ekskursijā uz SIA „Preiļu Saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas atkritumu šķirošanas laukumu, kur tika iepazīstināti ar otrreizpārstrādājamiem materiāliem. Lai nostiprinātu dzirdēto, bērni paši škiroja līdzpaņemtos atkritumus, kā arī savus iespaidus attēloja zīmējumos, kas tagad apskatāmi SIA „Preiļu saimnieks” Komunālajā nodaļā Rīgas ielā 4.

Iespaidiem bagāts bija pārgājiens uz Riebiņu parku, kur bērni pētīja tur sastopamos augus, meklēja, vēroja un pētīja tur sastopamos kukaiņus – šo aktivitāti saistošāku darīja īpaši šīm aktivitātēm iegādātais pētniecības inventārs – lupas, kukaiņu pētīšanas trauciņi. Tāpat tika vāktas lapas un augi herbārijam. Vecāko bērnu grupiņa parkā arī orientējās un gatavoja zirnekļu ķērājus.

Ikdienā pārvietojoties ar automašīnām, daudzus bērnus sajūsmināja brauciens autobusā uz aizsargājamo dabas teritoriju – dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” teritorijā ietilpstošo Geļenovas parku – jāatzīst, ka daudzi bērni ar autobusu brauca pat pirmo reizi. Parkā bērniem bija iespēja klausīties  minilekciju par aizsargājamās dabas teritorijas jēdzienu, nozīmi, parka vēsturi, tā teritorijā sastopamajiem aizsargājamiem un indīgajiem augiem, ezerā mītošajām zivju sugām, par cilvēku uzvedības noteikumiem dabas lieguma teritorijā. Tāpat tika vāktas dažādas interesantas lietas –  čiekuri, zariņi, lapas, satrunējušu koku atlūzas tuvākai izpētei telpās. Bērniem patika un bija vērtīgas pētnieciski izzinošās aktivitātes –  „Atpazīsti koku pēc lapām!”, „Atpazīsti koku pēc mizas!”, „Sašķiro augus!”.

To, ka no grauda līdz gatavai maizei ir 11 posmi tagad, šķiet, zinās visi vecāki, kuru bērni piedalījās nometnē, jo viena no aktivitātēm nometnē bija izpētīt grauda ceļu līdz galdam. Lai to redzētu dzīvē, bērniem bija iespeja doties ekskursijā uz SIA “a/f “Turība”” mehāniskajām darbnīcām, iepazīt labības novākšanas tehniku un apskatīt to, tika pārrunāta lauksaimnieku darba nozīme cilvēku dzīvē. Turpinājumā bērni devās ekskursijā uz SIA “a/f “Turība”” graudu kaltēm, iepazinās ar graudu transportēšanas, svēršanas, attīrīšanas, kaltēšanas un uzglabāšanas procesu, iepazinās ar dažādiem graudaugiem, pētīja un salīdzināja dažādas vārpas un sēklas (graudus). Bērni ar sajūsmu svērās uz lielajiem graudu svēršanas svariem, tādejādi nosakot visu nometnes dalībnieku kopējo svaru. Nodarbība tika pabeigta ar kopīgu maizes mīklas iejaukšanu, maizes mīcīšanu, cepšanu un baudīšanu kopā ar Riebiņu parkā vākto liepziedu tēju. Vecāko bērnu grupiņai tika piedāvātas arī komandu sacensības „Satausti un nosaki putraimu veidu!”, kā arī „Izlasi pupiņas no grudiem!”, kurām bērni nodevās ar aizrautību.

Ar lielu nepacietību bērni gaidīja ekskursiju uz zirgaudzētavu SIA “3 Vītolu staļli”, kur varēja pavisam tuvu aplūkot zirgus, priecāties par mazo kumeliņu, apgūt pirmās kontaktēšanās prasmes ar šiem cēlajiem dzīvniekiem, kuri senāk bija sastopami vai ik katrā sētā, bet nu vairāk skatāmi tieši zirgaudzētavās.

Tāpat bērniem bija iespēja mācīties atpazīt dažādus putnus ne tikai vizuāli, bet arī pēc to dziesmām, piedalīties skudru prognožu spēlē, pašiem izveidot savu tālskati, iepazīt ūdensaugus un ūdensdzīvniekus, pašiem makšķerēt, gatavot grāmatzīmes  no „gleznām” ar lapu nospiedumiem, par atbildīgu dzīves veidu uzzināt no izstādes Riebiņu bibliotēkā. Vecāko bērnu grupiņa pat devās tālākā braucienā uz Feimaņu ezeru, kur tika vārīta zivju zupa, un drosmīgākie bērni pat nopeldējās, lai arī saulīte nebūt nelutināja.

Jāsaka, ne tikai paši bērni, bet arī viņu vecāki bija ļoti priecīgi un pateicīgi par šo iespēju piedalīties tik saturīgi bagātā nometnē. Turklāt bērniem tika nodrošinātas arī pusdienas un launags.

Pateicamies SIA „Arka Preiļi” par gardajām maltītēm un SIA „Jēkabpils autobusu parks” par nodrošinājumu ar transportu, kā arī visiem konsultantiem, kuri uzņēma bērnus un iepazīstināja ar savu darbu.

 

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 222,21 EUR, maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 19 999,99 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, no kurām 95% tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Biedrības līdzfinansējums ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 2222,22 EUR, kuru veido Preiļu un Riebiņu novada domes piešķirtais finansējums, kā arī biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.