UZSĀKTAS NODARBĪBAS BĒRNA EMOCIONĀLĀS AUDZINĀŠANAS KURSĀ

Projekta 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem” ietvaros 28. aprīlī darbību uzsākusi vecāku grupa, apgūstot apmācību kursu „Bērna emocionālā audzināšana (BEA)”, kas Preiļos ir jaunums, jo šādas grupas vadīšanai ir nepieciešama īpaša speciālista apmācība, ko iespējams apgūt vien nodibinājumā „Centrs Dardedze”. Kapacitātes stiprināšanas pasākumu ietvaros BEA grupas vadītāju apmācību apgūst Mag.psych. Liena Fedotova.

BEA programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam. Programmas autore ir psiholoģe Sāra Lendija (“Encouraging Healthy Socialand Emotiona Development in Young Children”, Toronto, Kanāda). Latvijā pirms desmit gadiem šo programmu ieviesa un adaptēja psiholoģe Edīte Ozola, sadarbībā ar Centru „Dardedze”, Latvijas Universitāti un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Lai arī Rīgā un citās Latvijas lielākajās pilsētās šis apmācību kurss pieejams jau vairākus gadus un kļuvis ļoti populārs, vairumā gadījumu tas ir salīdzinoši dārgs pakalpojums, tāpēc ikviens interesents Preiļos aicināts izmantot izdevību un apgūt šo programmu projekta ietvaros bez maksas. Prieks, ka tagad arī Preiļos būs pieejams apmācīts BEA grupas vadītājs.

Pirmajā nodarbībā tika pārrunāti galvenie bērna audzināšanas principi un temperamenta iezīmes. Vecāki dalījās pieredzē, kā risina bērnu uzvedības problēmas. Mājas darbs nākamajai nodarbībai – piefiksēt sava bērna pozitīvo uzvedību, kā arī izvērtēt katra ģimenes locekļa temperamentu. Nākamās nodarbības tēma – ķermeņa paškontroles un pozitīva ķermeņa pašvērtējuma veicināšana, nodarbība notiks 5. maijā plkst. 17.30 biedrības telpās.

Tie vecāki, kuri kādu iemeslu dēļ pirmajā nodarbībā nav varējuši piedalīties, laipni aicināti pievienoties grupai līdz trešajai nodarbībai, jo pēc tam grupas darbība būs slēgta. No 10 nodarbībām vecākiem jāapmeklē vismaz 8, lai varētu tikt uzskatīts, ka programma ir apgūta. Turklāt tas ir vērtīgi pašiem vecākiem – katrā nodarbībā tiek apgūtas ne tikai jaunas teorētiskās zināšanas, bet sniegti audzināšanas principi vecākiem, kas palīdz konkrēto tēmu labāk ieviest praksē sava bērna audzināšanā. Mājas darbi tiek uzdoti ar mērķi nodarbībās apgūtās zināšanas pielietot praksē, tādejādi nostiprinot iegūto informāciju darbībā. Grupā tāpat ir iespēja diskutēt par dažādiem problēmu risinājumiem. Lai arī programmas mērķis ir iemācīt vecākiem izprast savu bērnu, ne reti paši vecāki ir tie, kas sāk sevi saprast labāk, kā rezultātā ir vieglāk tikt galā ar bērnu audzināšanu.

 

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

 

 Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.