Smilšu lampas Preiļos priecē mazos aktīvistus

Patiess prieks bija manāms bērnu sejās, kad biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzinis”” telpās (Daugavpils iela 34, Preiļi) ieradās pārstāvis no www.smilsulampas.lv un uzstādīja projekta “Smilšu lampas iegāde – bērnu radošai attīstībai” ietvaros iegādātās smilšu lampas. 24 klātesošie bērni un 20 viņu vecāki stundas garumā rotaļājās ar smiltīm uz spožajām lampām, klausījās, mācījās, ko var darīt ar šo inovatīvo inventāru attīstošai un izglītojošai audzināšanas metodei – Montessori pedagoģijai. Tā ir inovācija ne viena Latvijā, bet noteikti jaunums arī Latgalē un Preiļu apkārtnē.

Biedrība pašlaik īsteno Sabiedrības integrācijas fonda apstiprināto projektu “Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”, kurā viens no veicamajiem pasākumiem ir Montessori nodarbību nodrošināšana bērniem vecumā no 3 gadiem, tādēļ iegādātās smilšu lampas būs ļoti noderīgas arī šajās nodarbībās; sekojiet informācijai www.pukuzirnis.lv kalendārā.

Latvijā šī inovatīvā un radošā pedagoģijas metode ar katru gadu paliek arvien populārāka, tiek veidotas apmācības un sagatavoti Montessori pedagoģijas speciālisti. Tas galvenokārt ir lielākajās pilsētās, tuvāk galvaspilsētai. Latgalē šī metode tiek pielietota samērā reti, tādēļ Biedrība lepojas, ka biedru vidū ir šīs metodes speciāliste, kas var piedāvāt inovatīvu, radošu, interesantu bērnu brīvā laika pavadīšanas un pilnveidošanās veidu.

Projekts tika īstenots ar nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” atbalstu mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2015. gadā”.

Projekta “Smilšu lampu iegāde – bērnu radošai attīstībai” kopējais finansējums ir EUR 607,86, no kuriem EUR 489,86 ir nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” piešķirtais finansējums un EUR 118 ir Biedrības līdzfinansējums.

Iveta Šņepste,

Projekta vadītāja,

Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” biedrs.

DSC_0174 DSC_0187