Realizēts projekts “ABA terapijas un silto smilšu nodarbības bērniem ar autismu, autiskā spektra traucējumiem”

Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” sadarbībā ar nodibinājumu “Viduslatgales pārnovadu fonds”  ir īstenojusi projektu “ABA terapijas un silto smilšu nodarbības bērniem ar autismu, autiskā spektra traucējumiem”. Pateicoties saziedotajiem līdzekļiem pasākumā “Lūgšanu brokastis”, notika vairākas aktivitātes:

  • No 10.jūlija līdz 11.jūlijam notika seminārs “Kā sadarboties ar bērnu, kurš nesadarbojas?” bērnu vecākiem, pirmsskolas izglītības iestāžu, sākumskolas  pedagogiem, speciālistiem un citiem interesentiem. Semināru vadīja Ilona Smirnova ABA terapeite, uzvedības analītiķe no biedrības “Autisma centrs”. Seminārs raisīja interesi ļoti daudziem – kopumā to apmeklēja 53 dalībnieki, tai skaitā arī bērnu, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, vecvecāki, kā arī medicīnas darbinieks.
  • 12 vecākiem, kuri audzina ģimenē bērnu ar autismu vai autiskā spektra traucējumiem, bija iespēja saņemt bezmaksas individuālās konsultācijas Preiļos pie ABA terapeites, uzvedības analītiķes, biedrības “Autisma centrs” speciālistes Ilonas Smirnovas.
  • 5 bērniem, kuriem ir noteikts autisms, tika nodrošinātas desmit individuālas nodarbības – mājas vizītes ar ABA terapeitu vai nodarbības Biedrības ““Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” telpās. Kopumā 2 nedēļas individuāli ar katru no bērniem strādāja Ilona Smirnova –  ABA terapeite, uzvedības analītiķe no biedrības “Autisma centrs”.
  • 2 bērni ar autismu vai autiskā spektra traucējiem saņēma silto smilšu nodarbību kursu (katrs 12 nodarbības), ko vadīja Biedrības ““Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” silto smilšu speciālistes Ligita Rubīne un Sanita Loginova.

Biedrība ““Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” un bērnu vecāki pateicas ikvienam ziedotājam, Viduslatgales pārnovadu fonda komandai un ikvienam iesaistītajam, kurš ir devis ieguldījumu šāda veida aktivitāšu norisei Preiļos.

Informāciju sagatavoja:

Inese Matisāne

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja