Notiek projekta „Mācīsimies, radoši izpaudīsimies un draudzēsimies” īstenošana

Piedāvājam nelielu fotoieskatu projekta aktivitāšu īstenošanā.

Keramika ir viens no indivīda, personības radošās izpausmes veidiem. Kā jebkurš radošās izpausmes veids, tas veicina, uzlabo, palīdz dziļāk izprast un apzināties aktuālos starpkultūru jautājumus, jo izpausmes veidam – keramika – noteiktā grupā ir vienots izteiksmes līdzeklis – māls, kurš nonākot ikviena indivīda rokās, radošās izpausmes rezultātā, kļūst par māksla darbu, kurš spēj paust un simbolizēt, izteikt daudz vairāk kā vārdos izteiktais par tādiem aktuāliem jautājumiem kā – starpkultūru saliedētība, stereotipu mazināšana, savstarpējās izpratnes veidošana. Radošā izpausme un māksla spēj nojaukt robežas, radot vienotu platformu starpkultūru jautājumu risināšanai. Nodarbību gaitā grupas biedriem ir iespēja izteikt gan sevi, gan savas domas, izjūtas un sajūtas mākslā, kā arī iegūt jaunu pieredzi, apmainīties ar izjūtām, domām, iedvesmoties no pārējiem grupas dalībniekiem.

Grupas dalībniekiem tiek piedāvāta unikāla pieredze un iespēja, strādājot un darbojoties dažādās aktivitātēs uz Smilšu lampas, izmantojot dabīgās jūras smiltis.

Ikviena smilšu grauda sastāvā ir kvarca kristāliņi, cilvēka ķermenim ar tiem saskaroties, tiek aktivizēti noteikti smadzeņu centri, kuri atbild par indivīda sajūtu, izjūtu līmeni cilvēka organismā, tādējādi līdzsvarojot psihoemocionālo balansu. Aktivitātes uz Smilšu lampas nomierina, radot labvēlīgu vidi grupas dalībnieku starpā, tādējādi radot iespēju pozitīvam noskaņojumam, lai runātu par aktuālajiem starpkultūru jautājumiem, integrējot tos caur dabu, dabas materiāliem. Dabas spēks ir motivējošs dažādu jautājumu izskatīšanā, sevis kā indivīda apzināšanā, jaunu zināšanu apgūšanā.