LAUKU LABUMU BRĪVBODES MAIJĀ

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Preiļu novada biedrībām maijā iedzīvotājiem piedāvā iespēju mainīties un dāvināt viens otram sēklas, stādus, stādāmo materiālu, kā arī ziemas krājumus Preiļu novada Lauku labumu brīvbodēs.

Šādas brīvbodes notika jau pagājušā gada maijā un septembrī, un tajās iesaistījās ap 300 iedzīvotāju gan kā ziedotāji, gan kā labuma saņēmēji. Pārliecinājāmies, ka brīvbožu ideja ir dzīvotspējīga – iedzīvotāji labprāt ziedo un mainās, gan arī rod domubiedrus citu ideju īstenošanai.

Šopavasar brīvbožu devīze – “Nesēdi mājās, ārā Pavasaris sauc!” Kamēr vīrusu vilnis ir noplacis, ir jāizmanto laiks un izdevība pulcēties un mainīties – ne tikai ar lauku labumiem, bet idejām, kontaktiem, galu galā pozitīvo attieksmi un noskaņojumu!

No 2. maija līdz 31. maijam Preiļos, Smelteros, Aizkalnē, Galēnos un Pelēčos darbosies Lauku labumu brīvbodes. Brīvbodes darbosies kā lauksaimniecības preču un produktu ziedojumu un bezatlīdzības maiņas punkts; to mērķis ir būt par vietu, kur cilvēki var viens otram dot, neprasot pretim.

Lauku labumu brīvbodes tiek īstenotas ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu. Tās finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Ar šo finansējumu varam piedāvāt koordinētu maiņas un ziedojumu aktivitāti divas reizes gadā.

Lauku labumu brīvbodes nav tikai stāsts par precēm un produktiem. Ziedošana, mainīšanās, došana stiprina saites starp vienas kopienas ļaudīm. Tādā veidā mēs iepazīstam viens otru vairāk, savstarpēji uzticamies, rūpējamies ne tikai par savu vēderu, bet padomājam arī par kaimiņu. Lielāka cilvēku rosība saimnieciskā jomā veicina arī sparīgāku domu apmaiņu un līdzdalību savas apkaimes dzīvē.

Brīvbodes nav veikali, bet ziedošanas un maiņas punkts, tāpēc gan ziedotāji, gan saņēmēji aicināti zvanīt pirms nākt. Katras brīvbodes īstenotāji uz vietas noteiks arī konkrētu darba laiku. Koordinatori palīdzēs noorganizēt preču atvešanu un aizvešanu, ja būs nepieciešams.

Lauku labumu brīvbodes darbosies:

  • Preiļos, ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis” telpās, tel. 25947125
  • Aizkalnes Sabiedriskā centra telpās: 26525851
  • Smelteros Sabiedriskā centra “Smelteriešu cimdiņš” telpās: 29583578
  • Galēnos, Galēnu Kultūrvēstures biedrības telpās: 25925621
  • Pelēčos nojumītē pie pagasta pārvaldes.

Aicinām iedzīvotājus nākt ārā no mājām – dot un mainīties. Lai labais vairojas!

Informāciju sagatavoja Evija Gurgāne, projekta vadītāja, [email protected]