Keramikas darbnīca sajūsmina bērnus

Projekta 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”ietvaros 30. aprīlī ņipru bērnu pulciņš atklāja darbošanos keramikas darbnīcā. Jāsaka, bērni nebija skubināmi darboties ar tik rokām tīkamo materiālu – mālu, kurš īpaši šīm nodarbībām ir vests no Raunas, jo tam ir ļoti labas īpašības, lai gala rezultātā taptu izstrādājums melnās svēpētās keramikas tehnikā.Lai arī melnā keramika ir ar vēl senāku vēsturi, nekā glazūras keramika, vairums tomēr pazīst glazūras keramiku, un melnā palikusi nepelnīti aizmirsta. Tāpēc šī projekta ietvaros keramikas darbnīcas vadītāja Zane Erta iepazīstinās, kā, neizmantojot podnieka virpu, no 8 kilogramus lielas māla pikas radīt darbiņus, kas vēlāk, apdedzināšanas rezultātā, iegūs melnu nokrāsu.
Nodarbības sākumā bērni mācījās, kā, izmantojot metāla stieplīti, nogriezt vēlamo māla pikas gabaliņu, lai to varētu rullēt, mīcīt, virpināt, tādejādi apgūstot dažādas tehnikas un iepazīstot māla īpašības. Darba gaitā tapa māla medaļas, kurās savus rakstus atstāja gan čiekuri, gan dažādi sadzīvē izmantojami priekšmeti, un tās izskatījās gluži kā piparkūkas. Bērnus īpaši sajūsmināja iespēja mālu rullēt, velt no tā bumbu, kā arī koka karošu un stampu iemēģināšana māla pikas saplacināšanā.
Radošās darbnīcas izvēlētas ar mērķi, lai nodarbību rezultātā bērniem tiktu pilnveidota vizuālā iztēle, pacietība, gribasspēks, domāšana, komunikācijas un socializācijas prasmes, kā arī veicināts radošums un stimulēta sīkā motorika.

Nākamā nodarbība jau 5. maijā.

Anita Gāga,
Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.