Biedrībai „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” ir atbalstīts projekts „Ziemas ekspedīcija – daudzbērnu ģimenēm”

Šī gada 26.novembrī Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja parakstīja līgumu par finansējuma piešķiršanu projekta “Ziemas ekspedīja – daudzbērnu ģimenēm” īstenošanai līdz 31.decembrim. Projekts tiks īstenots kopā ar vairākiem sadarabības partneriem: Rēzeknes novada biedrību “No rokas rokā”, biedrību “Krāslavas māmiņu klubs” un biedrību “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”.

Projekta “Ziemas ekspedīcija – daudzbērnu ģimenēm” īstenošanas laikā centīsimies sasniegt galveno tā mērķi – stiprināt patriotiskās jūtas ģimenē, paaudžu sadarbībā, ģimenes vērtību apzināšanā un to uzturēšanā caur kopīgām aktivitātēm.

Galvenā projekta aktivitāte ir divu dienu nometņu organizēšana daudzbērnu ģimenēm no Rēzeknes, Krāslavas un Preiļu novadiem. Nometnes kopējais dalībnieku skaits tiek plānots 60 dalībnieki (vecāki kopā ar saviem bērniem).

Projekta rezultātā plānots noorganizēt divu dienu nometni “Ziemas ekspedīcija” daudzbērnu ģimenēm; ģimenes ar bērniem ir ieguvušas zināšanas par Lūznavas muižas vēsturi un tās dabas parku, ir ieguvušas prakstiskās iemaņas, piedaloties dažādās radošās nodarbībās un ieguvušas jaunas zināšanas par Latviju, piedaloties ģimeņu erudīcijas spēlē, kā arī apguvušas kulinārijas prasmes Pavlovas kūka gatavošanā;  katrā ģimenē ir stirpinātas ģimenes kopības sajūtas, ir novērtēta ģimenes vērtība un ģimenes piederība valstij.

Aicinām ikvienu interesentu sekot informācijai Biedrības mājas lapā www.pukuzirnis.lv, sociālajos tīklos un piedalīties šajā divu dienu nometnē.

Projekta kopējais budžets: 1900,00 EUR un tas ir 100% Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums.

Inese Matisāne, projekta vadītāja

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja