Biedrībai „Ģimeņu atbalsta centram „Puķuzirnis”” ir atbalstīts projekts „No ģimenes ģimenei – mācīties, radīt, dāvināt!”

 

Šā gada maija sākumā Biedrība „Ģimeņu atbalsta centram „Puķuzirnis”” iesniedza projekta pieteikumu Latgales NVO projektu programmas 2018 konkursā. Kopumā tika iesniegti 38 projektu pieteikumi no dažādam biedrībām, bet atbalstīta tika 21 projekta ideja. 8,jūnijā biedrības „Ģimeņu atbalsta centram „Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja aicināta parakstīt līgumu par finansējuma piešķiršanu.

Projekta “No ģimenes ģimenei – mācīties, radīt, dāvināt!” īstenošanas laikā centīsimies sasniegt galveno tā mērķi – apgūt jaunas prasmes un ieaudzināt labdarības un savstarpējās palīdzēšanas tikumu – sirds siltumu -, organizējot kopīgas meistarklases.

Šī projekta ietvaros Biedrība vēlētos stiprināt bērnu un jauniešu saikni ar ģimeni, pilsētu, novadu un valsti, izzinot latvju zīmes, mācoties izgatavot keramikas traukus, tos dekorējot ar latvju zīmēm, iepazīstot krāsas un iemācoties apgleznot koka dēlīšus, koka lādītes un koka ripas ar dabiskām krāsām. Bērnu un vecāku kopīgiem spēkiem izgatavotās latvju zīmes no keramikas un ar latvju zīmēm apgleznotās koka ripas tiks dāvinātas Preiļu slimnīcas Dzemdību nodaļas jaundzimušajiem bērniņiem.

Projekta ietvaros galvenās aktivitātes būs:

  • Keramikas meistarklase “Izveido savu latvisko krūzi” ģimenēm Preiļos;
  • Keramikas meistarklase “Ģimenes plaukstu nospiedumi” ģimenēm Preiļos;
  • Krāsu meistarklase “Iepazīsti krāsu pasauli” ģimenēm līdz Preiļos;
  • Krāsu meistarklase “Koka lādīšu dekorēšana” bērniem vecumā no 8 līdz 16 gadiem Preiļos;
  • Krāsu meistarklase “Iepazīsti latvju zīmes” ģimenēm Preiļos. Projekta rezultātā plānots organizēt 2 keramikas un 3 krāsu meistarklases ģimenēm, kuru laikā tiks apgūtas jaunas amatu prasmes un apzināsimies ģimenes vērtību, labdarības un savstarpējās palīdzēšanas tikumu .Aicinām ikvienu interesentu sekot informācijai Biedrības mājas lapā www.pukuzirnis.lv, sociālajos tīklos un piedalīties organizētajās meistarklasēs. Projekta kopējais budžets: 1200,00 EUR un tas ir 100% Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums.

Inese Matisāne, projekta vadītāja

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja