Aušanas darbnīca bērniem jau noslēgusies

 

Darbīgi aizvadīti vasaras mēneši, un nemaz negribas ticēt, ka maijā uzsāktās nodarbības bērniem aušanas darbnīcā augusta beigās nu ir noslēgušās. Bērni cītīgi ir auduši kā mazajās galda  stellītēs strīpainos, krāsainos gobelēnus, tā garsvītrainās, šķērssvītrainās un rakstainās grāmatzīmes. Jāatzīst, neviens no darbnīcas apmeklējušajiem bērniem līdz šim nebija audis, tāpēc vēl jo lielāks prieks un pārsteigums, cik veiksmīgs ir iznākums – tapuši daudzi skaisti darbi, bērni paši mācījās saskaņot krāsas, izvēlējās rakstiņus grāmatzīmēm. Daži iemēģināja arī roku grāmatzīmju ar dažādiem pesronvārdiem aušanā. Siltajās vasaras dienās tika rīkoti sava veida plenēri, kad aust bērni devās brīvā dabā.

Aptaujājot vecākus, ar kādu mērķi bērni izvēlējās apmeklēt nodarbības, vairums sniedza atbildes, ka bērni vēlējās saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, par cik vasarā bērniem ir vairāk brīva laika, tāpat bērni vēlējās apgūt jaunas prasmes tieši aušanā, par cik šobrīd novadā aušanu var apgūt vien Mākslas skolā kā izvēles priekšmetu. Patiess prieks bija dzirdēt, ka, pateicoties apmeklētajām aušanas darbnīcām, daži bērni jau iestājušies Mākslas skolā, bet daži vēl plāno to darīt. Interese parc aušanu bijusi tik liela, ka daudzi vecāki no dziļākajiem skapjiem ņēma ārā sen nelietotās stellītes un nesa uz nodarbību, lai iesākto darbu bērns varētu turpināt arī mājās pēc aušanas darbnīcas beigām.

Pēdējā nodarbībā bērniem bija iespēja klātienē iepazīt lielās stelles, kuras pavisam nesen savu mājvietu radušas Mākslas skolā. Aušanas amata prasmes pasniedzējas vadībā tika iemēģināta roka velku diegu ielikšanā stellēs, kas ir fiziski grūts darbs, kā arī prasa matemātisko domāšanu, lai precīzi izrēķinātu aust plānoto rakstiņu. Šajās stellēs, pēc pasniedzējas teiktā, mācību gada laikā tiks austi lupatu grīdceliņi.

Priecājamies, ka dalība aušanas darbnīcas nodarbībās visiem bērniem bija ļoti noderīga. Visi tapušie darbi tiks apstrādāti un izlikti aplūkošani izstādē, kas būs skatāma gada beigās, nākamā gada sākumā.

Aušanas darbnīca ir viena no aktivitātēm biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” īstenotajā projektā 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040  „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”.

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 222,21 EUR, maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 19 999,99 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, no kurām 95% tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Biedrības līdzfinansējums ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 2222,22 EUR, kuru veido Preiļu un Riebiņu novada domes piešķirtais finansējums, kā arī biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

 

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

 Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.