Atkal ir pieejamas pārtikas pakas

Pagājušā sestdienā 17.oktobrī biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” piedalījās Latvijas Samariešu apvienības un RIMI organizētajā akcijā “Paēdušai Latvijai”, aicinot ziedot pārtikas produktus ar ilgu uzglabāšanas termiņu, kas tālāk tiek izsniegtas ģimenēm ar bērniem, vientuļajiem senioriem, invalīdiem, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 300 euro.

Cilvēku atsaucība bija necerēti liela – ziedoja aptuveni 200 cilvēki – katrs savu iespēju robežās, ļoti aktīvi ziedotāji bija ģimenes ar bērniem, kāds speciāli atnāca uz veikalu RIMI tikai noziedot pārtikas produktus. Kopā tika sakomplektētas 104 pārtikas pakas, kuras tiks izsniegtas turpmākos četrus mēnešus, pārtikas paku saņemšanas vieta joprojām ir Preiļu novada Labklājības pārvalde.

Vissirsnīgākais paldies visiem aktīvajiem pārtikas produktu ziedotājiem, kā arī milzīgs paldies biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” brīvprātīgajiem Guntai Katkevičai un Marikai Teilānei, kuras aicināja cilvēkus ziedo. Paldies brīvprātīgajiem: Sanitai Loginovai un Anitai Gāgai par pārtikas paku sakomplektēšanu.  Liels paldies Preiļu novada domei par transporta nodrošināšanu, lai pārtikas pakas varētu atvest no Daugavpils uz Preiļiem. Par iespēju pakas izvietot Labklājības pārvaldē biedrības vārdā pateicamies tās direktoram Laurim Pastaram.

Lai saņemtu pārtikas paku ģimenēm, kas to darīs pirmo reizi, lūgums iesniegt ienākumus apliecinošus dokumentus un aizpildīt anketu, ko iespējams saņemt, ierodoties klātienē pie brīvprātīgā biedrības pārstāvja noteiktajā paku izsniegšanas dienā.