Aktuālais keramikas darbnīcā

Agrā pavasarī uzsāktās, vēl siltajās rudens dienās jau noslēgušās nodarbības bērniem keramikas darbnīcā. Septembra sākumā bērni bija sanākuši, lai vēl pagūtu izgatavot eglīšu rotājumus no māla jeb māla „piprakūras” un fotorāmi, kurā, piemiņai par radoši pavadīto laiku, tika ievietota kopīga bērnu fotogrāfija. Tāpat bērni varēja aplūkot pavasarī tapušos darbiņus, kas pa vasaru bija ieguvuši savu melno toni, tos īpaši apdedzinot, tādejādi piešķirot tiem lielāku izturību. Jāatzīst, darbiņi tiešām bija izdevušies, ar lielu azartu katrs meklēja savu izgatavoto priekšmetu – vai tā bija bļodiņa, medaļa, vai pat mazie cilvēciņi.

Aptaujājot vecākus, ar kādu mērķi bērni izvēlējās apmeklēt nodarbības, vairums sniedza atbildes, ka bērni vēlējās saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī vairums vēlējās iepazīt darbošanos ar mālu, iemācīties izgatavot dažādus priekšmetus, jo vairums no darbnīcu apmeklētājiem ar mālu darbojās pirmo reizi; tikai divi bērni bija apmeklējuši keramikas pulciņu, vēl divi citi darbošanos ar mālu bija iepazinuši mājās. Daudzi vecāki izteica atzinīgus vārdus par iespēju darboties ar mālu arī jaunākā vecuma bērniem, par cik šobrīd novadā šādas aktivitātes gan tiek piedāvātas vien lielāka vecuma bērniem. Prieks bija dzirdēt, ka ar mālu aizrāvušies arī vecāki, tādejādi kopīgi pavadot laiku ar bērniem, kā arī mazinot saspringumu, jo māls patiesi relaksē.

Šobrīd keramikas darbnīcu iespēja apmeklēt jauniešiem – nodarbības gan notiek Riebiņos, multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā „Pakāpieni”. Notikušas vairākas nodarbības, kuru laikā darbnīcas dalībnieki ir sākuši izgatavot cukurtrauku (lielākās meietenes tam gan redzot citu pielietojumu, piemēram, rotu glabātuve), notikusi trauka izveide, divu māla bļodiņu salipināšanas rezultātā, veikta trauka apstrāde un čaklākie ķērušies klāt arī tā pulēšanai, kas gan ir laikietilpīgs darbs. Turpmāko nodarbību laikā plānots izveidot arī citus funkcionālus traukus, kas, apdedzināšanas rezultātā, varētu kalpot ikdienas dzīvē. Visi tapušie darbi sākotnēji gan tiks izlikti aplūkošani izstādē, kas būs skatāma gada beigās, nākamā gada sākumā.

Keramikas darbnīca ir viena no aktivitātēm biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” īstenotajā projektā 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040  „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem”.

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 222,21 EUR, maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms ir 19 999,99 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām, no kurām 95% tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Biedrības līdzfinansējums ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 2222,22 EUR, kuru veido Preiļu un Riebiņu novada domes piešķirtais finansējums, kā arī biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle

 Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.