„ Puķuzirnis” projekta ietvaros iegādāsies galda spēles par Latvijas tematiku

Jau trešo gadu Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” (turpmāk – Biedrība) piedalās Viduslatgales pārnovadu fonda rīkotajā Mazo grantu projektu konkurā „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Atbilstoši projektu konkursa nolikumam, kura mērķis saistīts ar Latvijas valsts simtgades svinību aktualitāti, Biedrība iesniedza projektu „Spēlējam un izglītojamies par Latviju ar prieku”, iegūstot finansējumu EUR 239.50 apmērā. 8. maijā valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne jau parakstījusi līgumu par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai.

Par piešķirto finansējumu Biedrība ir nolēmusi iegādāties dažādas galda spēles, kas izglītotu vecākus un bērnus par Latviju (par Latvijas dabu, par ģeogrāfiju), veicinātu bērniem latviešu valodas apguvi un stiprinātu patriotisma sajūtas. Iegādātās spēles ģimenēm būs iespējams izspēlēt Biedrības telpās gan ģimenēm vēlamajā laikā individuāli, gan galda spēļu čempionātā septembrī. Tādējādi tiktu veicināta vecāku un bērnu kopā būšana un lietderīga brīvā laika pavadīšana, jo galda spēles attīsta bērnu stratēģisko un abstrakto domāšanu, māca sadarboties ar citiem cilvēkiem. Tāpat galda spēles māca bērnu prognozēt savu rīcību un tās sekas, novērtēt risku, atrast saikni starp cēloni un sekām.

Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmā minēts, ka pamatuzstādījumi sekmīgai programmas īstenošanai ir paaudžu saikņu stiprināšana, kā arī latviešu valodas godināšana un stiprināšana, kas saskan ar šī projektu konkursa mērķi. Piedāvājot ģimenēm brīvajā laikā spēlēt dažādas spēles par Latviju, tiek likti pamati paaudžu kopā būšanai, kā arī akcentēta latviešu kā dzimtās valodas nozīme sabiedrībā, kas ir valstiskuma un piederības sajūtas savai valstij pamats.

 

Informāciju sagatavoja Anita Gāga

Biedrības valdes locekle