„ Puķuzirnis” aicina atsaukties ģimenes ar zemiem ienākumiem

Lai sniegtu atbalstu  ikdienas pārtikas nodrošināšanā trūkumā nonākušajām ģimenēm, „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” (turpmāk – Biedrība) aicina atsaukties ģimenes ar bērniem no Preiļu un Riebiņu novadiem, kurām pašvaldība formālu iemeslu dēļ nevar piešķirt trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes statusu un kuru ienākumi ir zem iztikas minimuma – 252EUR uz 1 ģimenes locekli. Biedrība ir iesaistījusies lielveikalu tīkla Rimi un Latvijas Samariešu apvienības rīkotajā kampaņā „Pārtikas banka Paēdušai Latvijai””, kuras ietvaros Biedrības četri brīvprātīgie – Liene, Sandra, Zanda un Krista 14. oktobrī Daugavpils RIMI veikalā aicināja iedzīvotājus iegādāties dažādus pārtikas produktus ar ilgu uzglabāšanas termiņu, kuri tālāk tiek nodoti ģimenēm ar zemiem ienākumiem. Lai arī Biedrībai šī ir pirmā šāda veida pieredze, jāatzīst, ka iedzīvotāju atsaucība bija salīdzinoši liela – savākts liels daudzums ar dažāda veida putraimiem, konserviem, ziedojumos iegādāta arī tēja, cukurs, sula, sausiņi, kukurūzas nūjiņas, žāvēti augļi – visus produktus pat nevar uzskaitīt. Biedrībā veikta preču sakomplektēšana, un pārtikas pakas gaida to īpašniekus.

Lai saņemtu pārtikas produktus, pieaugušajam ģimenes pārstāvim personīgi jāierodas Biedrības telpās Daugavpils ielā 34, Preiļos (Preiļu 1.pamatskolas vecā korpusa 1. stāvā, ieeja no sporta laukuma puses), jāaizpilda noteikta parauga iesniegums, kurā jānorāda dati par sevi, kopējie ģimenes ienākumi mēnesī (jāuzrāda arī tos apliecinoši dokumenti, piemēram, izziņa no darba vietas vai izdruka no internetbankas), informācija par bezdarbnieka statusu, sadarbību ar pašvaldības sociālo dienestu, kā arī jāparakstās par pakas saņemšanu. Šobrīd Biedrībā ir 40 pārtikas pakas, tās tiks izsniegtas rindas kārtībā. Nepieciešamības gadījumā, ja situācija ģimenē nebūs mainījusies, paku būs iespējams saņemt arī nākamajos mēnešos. Pakas iespējams saņemt sākot ar 31. oktobri sekojošā laikā: pirmdienās un piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.30, bet otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30. Papildu informācija pa tālruni 25979530 (Krista). Aicinām sekot arī aktuālajai informācijai Biedrības mājas lapā www.pukuzirnis.lv.

Biedrība dibināta 2014. gada 11. septembrī ar mērķi veicināt ģimeņu ar bērniem interešu aizsardzību. Š.g. 19. aprīlī Biedrība reģistrēta arī Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

 Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle